Berzsák Zoltán
presbiter
1968-ban születtem Veszprémben. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán végeztem, okleveles építészmérnök, vezető tervező vagyok. 1993 óta saját építész irodám, a 4 plusz Építész Stúdió munkáját irányítom. Számos köz- és lakóépület – köztük több jelentős egyházi épület – tervezése fűződik nevünkhöz.
Az egyetem elvégzése után ismerkedtem meg feleségemmel, Krisztinával, akivel 1996 óta élünk boldog házasságban. Az Úr később, felnőttként, már családosan hívott el minket és alakította át módszeresen életünket. Megértettük, amit Jézus így mond magáról: „Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik; bejár és kijár majd és legelőt talál” (Jn. 10, 9).
2001-ben konfirmáltunk a kelenföldi református gyülekezetben. 2005 óta tartozunk – családommal együtt – a Fasor közösségébe.
Házasságunkat, 2007-ben Nagybörzsönyben egy fasori családos héten az Úr előtt is megerősítettünk. Gyermekeink Barna, Bulcsú, Réka és Bodza.
A gyülekezetbe kerülésünkkel egyidőben csatlakoztunk a pároskörhöz, azóta itt és a gyülekezeti kirándulások szervezésében szolgálunk közösen.
Magam a gyülekezet építési ügyeinek előmozdításában, szervezésében, koordinálásában vállaltam, vállalok aktív szerepet. Hiszem, hogy mindannyiunk munkájára szükség van a gyülekezet építéséhez. Mint egy családban, itt is megvan a munkamegosztásnak kortól, érettségtől is függő rendje. Ebbe a rendbe betagozódva szeretném továbbra is ellátni a rám váró presbiteri feladatokat.