Kovács László
presbiter
Jászberényben születtem 1967-ben, itt is nőttem fel. Fiatal felnőttként, 1989-ben szülővárosomban fogadhattam el Jézus Krisztus megváltását egy evangelizációs héten.
Végzettségem szerint református teológus és informatikus vagyok, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum informatikai osztályán rendszerfejlesztőként dolgozom.
Feleségemmel egy csendeshéten ismerkedtünk meg, 1994-ben kötöttünk házasságot, Urunk három gyermeket bízott ránk.
2006 óta érezzük magunkat a fasori gyülekezethez tartozónak, amit megerősített az is, hogy 2012-ben a VI. kerületbe költöztünk.
A gyülekezetben az úrvacsorák háttérszolgálatának szervesésében veszek részt. Feleségemmel tagjai vagyunk egy házi csoportnak, ahol az igei szolgálat többnyire az én feladatom.
Hívő életemben, elbizonytalanodásaimban egyre hangsúlyosabbá válik Simon Péternek Jézus Krisztus kérdésére megfogalmazott hitvallása: „Uram, kihez mennénk? A te beszéded örök életet adó beszéd; és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (János 6,68-69).