Autós szolgálat

Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.
Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR...
(Péld 16,3–4)

Kedves Testvérek!

Örömmel és hálával tudjuk kínálni a megújuló autós szolgálatot.
Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a Testvéreknek, akik koruknál és/vagy betegségüknél fogva a mozgásban, közlekedésben akadályozottak, de a nehézségek ellenére is szívük vágya szerint szeretnének élő Igét hallani és eljutni a Fasor állandó alkalmaira (vasárnapi Istentisztelet – úrvacsora, imaközösség, teaház, bibliaóra), vagy a meghirdetett egyéb alkalmakra (evangelizációs és hitmélyítő hét, zenés áhítat, ünnepi istentisztelet: nagypéntek, áldozó csütörtök, húsvéthétfő, pünkösdhétfő, karácsony második napja stb.).

A szolgálat igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges a lelkészi hivatalban, a 342-7311-es telefonszámon, legkésőbb minden péntek 12 óráig. Alkalomszerűen igényelni lehet előzetes egyeztetéssel kórházba, vizsgálatra kísérést is.

Az autóval rendelkező gyülekezeti tagok jelentkezését is várjuk, akik szívesen vállalnak szolgálatot az Igére vágyakozó, fizikai segítségre szoruló  Testvéreink szállításában.              

Jelentkezés: a lelkészi hivatalban vagy Szepesiné Páll Editnél, az autós szolgálat szervezőjénél.