Magai Margit
presbiter
Dunántúli református lelkészcsaládba születtem 1955-ben, ahol átélhettem Isten szeretetét. A kamaszkor lázadásai után meghallottam Jézus szavát: „Megbocsáttattak bűneid! Kelj fel,…”  és új életem kezdődött.
Érettségi után több mint húsz évig a kaposvári megyei könyvtárban dolgoztam gyermek-könyvtárosként. Pedagógusi diplomám mellé 1992-ben hitoktatói képesítést is kaptam. Isten gyermekek és fiatalok közötti szolgálatot bízott rám a gyülekezetben, iskolai hittanórákon.
1995-től Kaposvárról elhívott a Bethesda Gyermekkórházba, ahol húsz éven át lehettem beteg gyermekeknek és családtagjainak erősítője, vigasztalója, mint kórházpedagógus és katechéta. Ugyanettől az évtől a fasori gyülekezet tagja vagyok. 2010. óta veszek részt a presbitérium munkájában.
2012-ben megkaptam a Makkai Sándor díjat, mely a ref. egyház legmagasabb pedagógiai kitüntetése.
Jelenleg Zuglóban élek, egyedül, de nem magányosan. Nyugdíj mellett a Fasor megbízásából iskolákban hit-és erkölcstant tanítok. A gyülekezetben ezen kívül  a gyermekmunkában, diakóniában, körzetgazda szolgálatban veszek részt, és ápolom a kapcsolatot a Bethesda Gyermekkórházzal, amíg mindehhez erőt ad Urunk. Házi imakörünkben havonként összejövünk imádkozni egymásért, a fasori gyülekezet munkatársaiért, szolgálatáért.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”