Nyikos László
építésügyi gondnok
1970-ben születtem Budapesten. Feleségemmel és négy gyermekünkkel Rákosligeten élünk. Végzettségem szerint építészmérnök vagyok, jelenleg lakóhelyünk önkormányzata építési beruházásainak tervezésében, megvalósításában működök közre. Református családban nevelkedtem, de a Jézus Krisztusban élő hit és vele az örök élet ajándékát felnőttként, 32 évesen kaptam meg. Azóta hiszem, hogy egyedül kegyelemből, Jézusért lehet bűnbocsánatunk, újrakezdésünk, hiszem, hogy az Úr vezet és jó terve van az életünkkel.
1996. óta kötődünk a Fasorhoz, valódi lelki otthonunknak itteni megtérésünket követően érezzük: ide köt az élő Ige, a közösség, a barátaink, itt nőnek-nőttek fel a gyermekeink. A gyülekezetben tagjai vagyunk a Pároskörnek és egy házi imakörnek is. 2006-tól az iratterjesztő csapat tagja (2010-ig vezetője), ugyancsak a 2006. évtől előbb pótpresbiter, majd presbiter lehetek. 2010 szeptemberében a gyülekezet építésügyi gondnokának választottak. Az életemben, a szolgálatokban is újra és újra meglátom a magam korlátain túl Isten kegyelmét.