Sólyom Csaba
presbiter
1972-ben születtem, Berettyóújfaluban. A tanári diploma megszerzése után polgári szolgálatosként a REFISZ-hez kerültem, Budapestre. Leszerelésem után matematika-informatika szakos tanárként helyezkedtem el.
Gyermekkoromban ugyan reformátusnak kereszteltek, de 18 éves koromig ez semmit nem jelentett számomra, ám megtérésem után az Úr úgy intézte, hogy a református egyházba tagolódjak be. A középiskolai évek végén kerültem kapcsolatba a Református Fiatalok Szövetségével, az általuk szervezett konferenciákon, táborokban, alkalmakon „nőttem fel”, az itt megélt közösségben, szolgálatban formálta ki az Úr az életemet, hitemet.
Vezérigémmé vált az Ef 2,8-9.: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Feleségem Sólyom-Lovász Edit, akivel 2006 nyarán kötöttünk házasságot, egy fiúgyermekkel áldott meg bennünket az Úr.
Még jegyességünk idején kerestünk olyan gyülekezetet, ahol közösen megállapodhatunk, így kerültünk a Fasorba, ahol a felnőtt ifiben hamar megtaláltuk a helyünket, olyannyira, hogy két évig a közösség vezetése is ránk bízatott. A házasságkötésünk után a pároskörbe, majd a lakóhelyünkhöz közeli házicsoportba is bekapcsolódtunk. 2011-ben, az akkor induló új pároskörnek lettünk a tagjai, szívügyünk a házicsoportok kialakítása ebben a körben is. 2012-óta a FIM tagjaként a fasori levelezőlistákat és email fiókokat felügyelem.