Dr. Südy György
presbiter
Gyógyszerész családba születtem és én is gyógyszerész lettem. Igaz, végül egy gyógyszer nagykereskedelmi cég egyik vezetőjeként mentem nyugdíjba. Nem tétlenkedünk, feleségemmel együtt aktív tagjai vagyunk a kis és nagy családunknak.
Kis családunk most 12 tagú, mert fiunk és leányunk egyaránt 3-3 unokával ajándékozott meg bennünket, s mi igyekszünk minél többet velük lenni, segíteni nekik, ahol szükség van rá. És persze sokat imádkozunk értük (is).
A nagy családunkban – a gyülekezetünkben – is igyekszünk szolgálni. Sok éve már, hogy feleségemmel együtt tartunk gyermekistentiszteletet, együtt jártunk énekkarba (amíg volt), és több cikluson át voltam presbiter és gazdasági gondnok.
Tagja vagyok a Fasori Orgona Alapítvány kuratóriumának és gondnokként ill. kuratóriumi tagként sokat dolgoztam azon, hogy az orgona felújításra kapott állami támogatást az előírásoknak megfelelően használjuk fel.
Kérem az Úr segítségét, hogy az új presbitériumban tudjak még hasznosan és az egyházközség javára szolgálni, hálából, hogy az Úr kegyelmesen kimentett régi életemből, és „sziklára állította lábamat”.