Dr. Szabó Zsolt
presbiter
Nagyváradon születtem és kaptam református keresztséget. 1986-ban, hét évesen édesanyámmal Budapestre költöztünk, azóta járok – megszakításokkal – a Fasorba, itt is konfirmáltam. Jogász végzettséget, két felsőfokú nyelvvizsgát szereztem, elvégeztem a Bartók konzervatórium zeneszerzés szakát.
A „tálentumok” azonban nem alázatossá, hanem önteltté tettek, és egyre kevéssé adtak valódi boldogságot. 2005-ben egy biatorbágyi csendeshéten megértettem, hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában. Azóta megújult életem minden területe, a fasori ifiben megismertem feleségemet. Tíz éve kötöttünk házasságot, bekapcsolódtunk a pároskörbe. Egy tízéves kisfiút nevelünk.
Voltam idegenvezető, köztisztviselő, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanítok alkotmányjogot. Szívesen túrázom, utazom, és kerékpártúrázom, lehetőleg családi vagy baráti, testvéri körben. Ezekben szervezést is 
vállalok, mint a 2017-es 40 fős reformációi Prága-Wittenberg kerékpártúránk alkalmából. 2012 óta vagyok a presbitérium tagja. Korábban a gyülekezeti kiadványok szerkesztésében vettem részt (Bizonyságok fellege, templomtörténet, Fasori Harangszó).
Jelmondatom: „a fő dolgokban egység, a mellékesekben szabadság, mindenekben pedig szeretet.” (Melanchton).