Valóban valónál voltam...
Eddigi ötvenhárom éves pályájára tekint vissza Gránitz Miklós fotóművész Valóban valónál voltam... című kiállítása a Pesti Vigadóban.
Gyülekezetünk tagja, Gránitz Miklós a Vigadó Galériába Fekete Györgynek, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének felkérésre válogatta össze a több mint 120 felvételt tartalmazó anyagot, amely négy nagyobb egységre tagolódik. Önálló fejezetként kreatív fotók idézik fel a művész szakmai múltját, és bőséges képanyag mutatja be a történelmi Magyarország templomait is. Gránitz Miklós a magyar mellett romániai, szerbiai, horvátországi, ausztriai, szlovákiai és ukrajnai területeken fotózta végig a román kortól a barokkig terjedő időszak templomait; ezekből a fotográfiákból két kiadást megélt album is készült.

A képanyag látható volt már Strasbourgban, Przemyslben, Tallinnban, Zágrábban, Újvidéken, Bécsben, Párizsban, Tokióban és több magyar városban, nagyobb budapesti kiállítóhelyen azonban mindeddig még nem - mondta a fotóművész.

Külön fejezetet képez a kiállításban a fasori református gyülekezet életébe bepillantást nyújtó fotósorozat, amely templom megépítésének 100. évfordulóján készült, de nem elsősorban az épületről, hanem a közösségről, a hitéletről.A tárlat negyedik egysége a kolozsvári Házsongárdi temetőt mutatja be, amely az első olyan temetők közé tartozik Európában, ahová vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül bárki temetkezhetett - mondta a fotóművész, aki ezért a munkájáért 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. (MTI)

*

Devich Márton fasori főgondnoknak a kiállítás megnyitóján elhangzott beszéde:

Kizendül az Evangélium

„Áldás, békesség!
Tisztelt Elnök Úr, Művész Úr, kedves Miklós, kedves vendégek – hadd köszönjek így, hiszen bibliaórán vagyunk. Nemcsak azért, mert a fasori református gyülekezet most itt, a galériában tartja „kihelyezett” bibliaóráját (több mint 50 testvérünk jött el az eseményre), hanem többféle értelemben is. Szeretettel köszöntök mindenkit a Budapest-Fasori Református Egyházközség nevében.

Azért kértek szólásra, mert az itt kiállított képanyag egy jelentős része a fasori gyülekezet életét mutatja be. Gránitz Miklós fotóművész testvérem katolikus létére nálunk, a mi református gyülekezetünkben talált lelki otthonra, nagy örömünkre. Gyönyörű, Árkay Aladár által tervezett, a magyar szecessziós építészet kiemelkedő remekművének számító, a Városligeti fasorban található templomunk megépülésének 2013-ban ünnepeltük 100. évfordulóját. S egyben nagy örömünk volt, hogy a 100 éves templomban élő fasori református gyülekezet hitmegtartó erejét és lelkiségét – azaz nem az épületet, a láthatót, hanem a láthatatlant! – 2013 végén Magyar Örökség díjjal, kitüntető címmel jutalmazták.

Gránitz Miklós a centenáriumi ünnepségeket, a jubileumi évben a gyülekezet életét fotózta végig, ezekből a képekből láthatnak itt válogatást. A centenáriumi év mottója egy, a Máté evangéliumából vett Igevers volt: „A templomnál is nagyobb van itt”. Jézus Krisztusról van szó, aki nagyobb a templomnál és nagyobb mindeneknél. Őrá akartunk az ünnepünkkel is mutatni, így ezek a fotók is őrá mutatnak. És nemcsak a fasori fotók, hanem az összes itt kiállított kép, középpontban a megfeszített Krisztussal. Ezért mondhatjuk, hogy most bibliaórán veszünk részt.Mosolygós arcok, imádkozó kezek, bűnbánó tekintetek, segítő kezek, vidám gyermekek, éneklő gyülekezet, lélekkel megajándékozott emberek.Jó átélni, hogy kiállítás-megnyitóra jöttünk, de ha végignézzük a fotókat, különösen a fasori képeket, azt érezhetjük, hogy istentiszteletre érkeztünk. Nemcsak azért, mert sokan gyűltünk most össze a Fasorból, akár egy vasárnapi alkalmon vagy egy szerdai bibliaórán. Hanem azért is, mert egyrészt Gránitz Miklós képein keresztül is szól, kizendül az evangélium, a fotókról is kisugárzik az örömhír: a templomnál is nagyobb van ott - és itt, közöttünk. Másrészt pedig ezek a képek Miklós kameráján keresztül is az Urat dicsőítik, ha végignézzük őket, az Isten tiszteletében veszünk részt.

Köszönöm Gránitz Miklósnak a képeket, köszönöm a Magyar Művészeti Akadémiának és a Vigadó Galériának, hogy a fasori református gyülekezet most ilyen módon is missziót végezhet, fotókon keresztül. Aki pedig még nem járt nálunk, 100 éves templomunkban istentiszteleten, szeretettel várjuk!
(2015. március 11., Pesti Vigadó)