Kiadványszerkesztő munkacsoport
Örömhíradás gyülekezeti újságunk lapjain
„Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.” (1Thessz 1,8)
 
 
Miről adjon hírt újságunk? Az evangéliumok példáján egyértelmű a válaszunk: Jézusról, az Õ tanításáról, a cselekedeteiről, hogy miként lett gyógyítója sokaknak. Mi is gyógyulásokról számolunk be, hiszen eredendően mindenki süketnek, vaknak születik az evangéliumra, és ebből gyógyul meg Jézus Krisztus által. Nekünk csak hírt kell adni erről. Felmerül viszont egy újabb kérdés: hogyan mutathatjuk meg Jézust, ha a gyülekezet köznapi életéről: építésről, iskoláról, egyéb szervezési dolgokról is hírt kell adnunk? Meg kellene talán osztanunk az újságot: egy része szóljon Jézusról, a másik pedig a mindennapjainkról? Szó sincs róla. A mindennapokban, a gyülekezet életéről szóló híradásokban is Jézusra mutatunk, az Õ munkájára az egyének életében, a közösségeinkben, az egész gyülekezetben. A Harangszóban mindig és mindenből zendüljön ki az Úr beszéde, és akkor híre terjed az Istenbe vetett hitünknek, másról szükségtelen is szólnunk.
(Ars poeticánk bővebben a 2016. tavaszi szám 19. oldalán olvasható Széplaki György tollából.)
 
A szolgálati ág feladatai:
Állandó, ismétlődő jellegű feladat a Fasori Harangszó című, negyedéves gyülekezeti lap megjelentetése. Eseti feladatként pedig egyéb, az egyházközség által kiadandó anyagok (korábban pl. a Bizonyságok fellege és „…a templomnál is nagyobb van itt” című jubileumi kiadványok) kivitelezése.
Minden kiadványnál jól elkülöníthető feladat
  • a tartalmi szerkesztés (írás vagy más által írt szöveg beszerzése, bekérése, véleményezése, kapcsolattartás);
  • a fotók elkészítése, beszerzése;
  • a szöveg korrektúrázása;
  • a nyomdai előkészítés (tördelés, képek esetleges retusálása, design).
 
Amiben segítséget keresünk:
A munkacsoportban minden említett feladatra több szolgáló is van, összesen nyolc fő, de a fiatal, 30 alatti generáció nem képviselteti magát benne. Ebből a korosztályból keresünk olyan állandó szolgálót a szerkesztői csapatba, aki aktív tagja a fasori ifjúságnak, jó íráskészséggel rendelkezik, és közreműködne évente két-három, ifjúsággal kapcsolatos anyag elkészítésében (interjú, beszámoló stb.). Évente három megbeszélésen való részvétel, valamint a vállalt feladatok határidőre történő elkészítése tartoznak a feladatkörhöz.
Az állandó szerkesztőkön kívül is szívesen fogadunk írásokat más gyülekezeti tagoktól is, ezek a szerkesztői munkacsoport döntése szerint kerülhetnek be a lapba.

Felelős szerkesztő: Cseke Hajnalka
Szerkesztők/szerzők: Cseke Hajnalka, Dévai-Józsa Gábor, Diószegi Rita, Halász Kinga, Somogyiné Ficsor Krisztina, Széplaki György, Tézli Péter
Olvasószerkesztő: Diószegi Rita
Nyomdai előkészítés (tördelés, retusálás): Kovács György

Elérhetőség:
Cseke Hajnalka