Választói névjegyzék, 2020
Kérjük kedves Testvéreinket, ellenőrizzék adataikat.
​December 31-ével lezárásra került a 2020. évre érvényes választói névjegyzék. Kérjük a testvéreket, hogy a névjegyzéket adategyeztetés céljából istentisztelet után, a lelkészi hivatalban tekintsék át, és jelezzék észrevételeiket.

Egyháztag az a 18. életévét betöltött, megkeresztelt, konfirmált gyülekezeti tag, aki a 2019. évben nevesített adománnyal vagy egyházfenntartói járulékkal támogatta az egyházközséget.
Köszönjük a gyülekezeti tagok befizetéseit!