Könyvajánló – Jellemábécé
Megjelent Kollégiumunk kiadásában
Megjelent Fasori Református Kollégiumunk első kiadványa.
A Jellemábécé tanít bennünket a keresztyén hívő életre. A keresztyén jellem a Szentlélek gyümölcse, de magunkat is edzeni kell benne. Jézus Krisztust szeretnénk hordozni a világban. Ez a könyv segít, hogy formálódhassunk az Ő képére és hasonlatosságára. Áhítatokat olvashatunk benne, melyek a Bibliához visznek közel bennünket, és sok szülői bizonyságtétel erõsíti meg a felismert igazságokat. Legelőször a családi istentiszteleten lesz kapható, majd az iratterjesztésben és iskolánkban.
 A könyv ára: 1995 Ft. A bevétellel Kollégiumunkat támogatjuk.
 
Somogyiné Ficsor Krisztina

 
A LÉLEK ÉS A SZERETET KÖNYVE
Könyvismertetés és ajánlás

 
Mindig örömmel tölt el, ha egy tartalmában és külső megjelenésében is igényes és szép könyvet vehetek a kezembe. Somogyiné Ficsor Krisztina Jellem ABC a Biblia alapján címmel megjelent munkája azonban túlmutat ezen, igazi ajándék mindenkinek, és minden tekintetben.
A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájában, az egyik tanévben Keresztyén jellemábécé névvel indítottak hétfői áhítatot. A gyerekek örömmel és izgalommal várták ezeket az alkalmakat. A tanárok, a szülők biztatására és a gyerekek örömére végül Isten a Tiszteletes Asszony (Intézményi lelkész) szívére helyezte az áhítatok anyagának könyvvé formálását.
A könyvben a szerző bevezetője után azt az ajánlást olvashatjuk, amelyben Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora fogalmazza meg gondolatait a könyv „kincseiről”. Ezt követi az ABC az egyes betűkhöz tartozó jellemvonásokkal, amely a következő fejezetekben azáltal válik teljessé, hogy a betűrend szerint haladva a hét minden egyes napján olvashatjuk Isten írott Igéjét. A könyv valóban a sokféle kincsek gazdag tárháza, amely végig a Szentírásról, ily módon pedig Jézusról szól. Minden az Ő dicsőségét szolgálja ebben a könyvben: az áhítatok, a megható, olykor megrendítő bizonyságtételek, az emberi sorsok tanulságos példáinak sora.
Ez az a könyv, amelyet nem lehet a polcra helyezni, mindig a kezünk ügyében kell tartani, mert folyamatosan szükségünk van rá. Ez a könyv ugyanis „él” és „táplál” bennünket, a napi Igék olvasásával és Jézus által a keresztyén, hívő életre tanít. Engedjük, hogy Ő formálja hitünket. Mindezt akkor, és oly módon, ha naponta olvassuk, és hagyjuk, hogy megszólítson, kiteljesedjen bennünk az írott Ige, amely minden helyzetben alakítja életünket. A mindennapokban ehhez erőt és segítséget jelentenek azok az őszinte vallomások is, melyekkel bepillantást nyerünk a Lelkésznő saját hitéletébe, egyben rálátást engedve családjára is.
Egy könyv esetében annak tartalma mellett fontos, hogy jól érthető, olvasmányos legyen. A Jellem ABC a Biblia alapján nyelvi-stilisztikai szempontból és a szövegalkotás minőségét tekintve (a világos kifejezés, az érthetőség) is dicsérendő. Nagyon szépen épül fel a könyv módszertanilag és a szerkesztését illetően is: áttekinthető, logikus és egységes szerkezetű.
A végére hagytam, amitől igazán széppé, gazdaggá vált a könyv: a gyermekek rajzai. Szinte csodálatra méltó, hogy mennyire megértették és megérezték Isten Igéjét a rajzokat készítő gyermekek. Mindez az egyes alkotások színharmóniájában, azok lényegi kifejezésmódjában és a rajztechnikákban is megjelenik.
A Lélek hangján és általa szól hozzánk ez a könyv, a szeretet pedig, amellyel íródott, ott van minden sora mögött, arra várva, hogy azt továbbadjuk, megsokszorozzuk. Ezért is ajánlom nagy örömmel gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek és nagyszülőknek egyaránt ezt a tartalmában gazdag és nagyon igényes könyvet.
Kívánom, hogy annak egyéni, vagy akár közösen, a családdal történő olvasása engedje megtalálni a benne rejlő és azon túli kincseket mindannyiunk örömére és az Úr dicsőségére.

Budapest, 2016. május 23.
Szombatiné Kovács Margit
ny. tanszékvezető főiskolai docens


A szerzővel a könyvről készült beszélgetés a Parókia portál oldalán olvasható.