Fasori Orgona Alapítvány

A Fasori Orgona Alapítvány a Fasori Református Egyházközség zenei célok megvalósítását elősegítő szervezete.
Ennek nélkülözhetetlen eszköze az orgona, amely akkori állapotában, 84 évesen felújításra szorult. A gondolat és a megvalósulás között eltelt 18 évben jött létre az Alapítvány, és 2004-ben elindult a templom saját, hagyományt teremtő sorozata, a Fasori Zenés Esték. A templom épülete, az új orgona és a hazai egyházzenei és koncertélet képviselői kincsek, melyeknek közös élvezete és folyamatos közzététele valósítja meg az Istentől kapott talentumokkal való jó sáfárkodást.
Templomunk mindvégig Isten tiszteletére szánt hely marad. A zenei célok megvalósulása minden ide betérő számára üzeni, hogy Isten kézbe veszi az életünket, és ha engedjük, kiteljesíti a nekünk szánt küldetést, áldást hoz az életünkbe, többek között a zenén keresztül is. A fasori templom a magyar egyházzene megújításának egyik meghatározó színhelyévé vált. A kialakult zenei hagyomány folytatásához és a továbbiakban is ingyenes belépéshez anyagi támogatás szükséges, melyet a Fasori Orgona Alapítvány bankszámláján (iban HU65) 1170-7024-2040-3144 (0000 0000) vagy az egyházközség pénztárában fogadunk köszönettel.
 
Pálúr János,
a Fasori Orgona Alapítvány elnöke