Az elvetett magból
Nyikos András lelkipásztor beiktatásán jártunk
2016. május 21-én délelőtt a fasori gyülekezet képviselői részt vettek Nyikos András lelkipásztor beiktatásán az Árpádföldi Református Gyülekezet templomában.
András a 90-es évek elejétől gyülekezetünk ifjúsági közösségének tagja volt, majd a vallástanári szak elvégzése után a teológián folytatta tanulmányait. Hatodévesként a mátyásföldi gyülekezetbe került beosztott lelkészként, és lett a tavalyi évtől önállóvá vált árpádföldi egyházközség lelkésze. A kis templom építésének 80. évfordulója alkalmából Szloboda József esperes iktatta tisztségébe. Somogyi Péter és Pataki András lelkipásztoraink áldást kérve Nyikos András életére vitték a fasori testvérek örömteli köszöntését.