Magvetés
Egy hitoktató gondolatai 7. kerületi iskolában tartott hittanóráiról
A 2016/17-es tanévtől már minden általános iskolás gyermek, illetve szülő választhatja az erkölcstan helyett a református hit- és erkölcstan tantárgyat.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskolában (mint minden állami általános iskolában az országban) heti egy órán vethetjük az Igemagvakat a gyermekek szívébe. Évfolyamonként egy-egy csoportban 40 gyermekkel foglalkozhatom, a református hittanra iratott gyermekek száma 1. osztálytól 8.-ig: 7, 15, 5, 3, 3, 2, 1, 4. A változó létszámnak megfelelően alakítom az óra anyagát. Hiszen, bár minden gyermeknek a kezében ott a szép színes tankönyv és a munkafüzet, számomra a tanmenet és a javasolt óravázlat is, másképp lehet foglalkozni egy vagy két gyermekkel, mint 4–7-tel, vagy éppen 15-tel. Egy vagy két fős „csoportban” ugyanis nem lehet csoportjátékot játszani, de párosat igen, és nem kell a fegyelmezéssel küzdeni, hanem a gyermek(ek) egyéni ismereteihez, állapotához, kérdéseihez igazíthatom az óra menetét.
A lényeg: Istennek minden gyermek fontos, Ő ismeri, szereti mindet. (Én is nagyon szeretem őket, hálás vagyok az Úrnak, hogy rám bízta „szeme fényeit”.)
 
Szűkös idő a heti egy tanóra, de mégis lehetőségük van ezeknek a gyerekeknek hallani Isten Igéjét, bibliai történeteket, az ő szintjükön megérteni, befogadni, életüket hozzá mérni, igazítani. Megismerhetik a teremtő, hatalmas Úr Istent, a Jézusban hozzánk közel jövő Isten Fiát, Megváltónkat, kapnak buzdítást a bűnbánatra és Jézus Krisztus szívükbe fogadására, bátorítást az Ő uralma alatti élet örömében, szeretetben járásra a Szentlélek által.
 
A gyerekek többsége, ha megkeresztelték is, nincs kapcsolatban a gyülekezettel. Rajtuk keresztül próbáljuk elérni a családokat, hogy eljussanak a templomba, megélhessék Isten népe – a gyülekezet – közösségéhez tartozást. (Hitoktató társaimmal sokat gondolkodunk ezen, és imádkozunk megvalósítható tervekért.)
Isten családba helyezte a gyermekeket. A család az a védett hely, ahol a gyermekek megkaphatják a testi-lelki táplálékot, gondozást, szeretetet, biztonságot, megedződhetnek a társas kapcsolatok nehézségeire, küzdelmeire. A bibliai családok történetein keresztül könnyebben megérthetik a Mennyei Atya szeretetét, gondoskodását.

Az 1. és 2. osztályosok hittanóráin készített fotókon családdal kapcsolatos felvételeket láthatunk:
Az 1. osztályosok „családi fotó”-ra álltak össze


Noé és családja meg az állatok megmenekülése történetének feldolgozása.
(A bárkában szorongás, kucorgás közben sajnos nem tudtam fotózni.)

 


A 2. osztályosok a családjukat rajzolják, ezért ülnek a padokban elmélyülten,
József és testvéreinek izgalmas történetéhez csatlakozva.

(A mozgalmas folytatásos történet „élőbábos” eljátszása közben sajnos ismét nem tudtam egyszerre fotózni is, ezért erről csak a gyerekekben és bennem maradhatott az élmény,
most képeken nem tudom megmutatni.)

 

Az iskolai hittanóra nagyon kevés ahhoz, hogy a hit útján elinduljanak azok a gyermekek, akik korábban semmit sem hallottak Istenről, az Úr Jézus Krisztusról. De Istennek semmi sem lehetetlen! Az Ige magvai a „letaposott, sziklás vagy gyomos földben” is kikelhetnek.
 
„Kimegy a magvető, hinti szét a magot:
Aranyló magocskák, jó földbe hulljatok!
 
Ne útfél fogadjon, hol rátok taposnak,
s éhesen kapnak fel károgó madarak!
 
Ne kemény, köves föld, hol szegény kis gyökér
bárhová indul el, mindenütt követ ér.
 
Ne tövis, gyom közé hulljatok, jussatok,
hol a gyom rabol el levegőt és napot.
 
Új szívet kérek én tőled, jó Istenem,
te segíts, hogy e szív puha, jó föld legyen!”
 
(A „Serkenj fel, kegyes nép” kezdetű dal dallamára énekelhető)
 
Imádkozzunk azért, hogy az elhanyagolt föld – szív is puha, jó föld lehessen, ahol az elvetett Igemagvak sokszoros termést hoznak!
 
 
Budapest, 2017. január 20.
 
Magai Margit