Nemzedékek
200 fasori 1 héten át hallgatta Isten Igéjét a 90 éves szárszói SDG konferenciatelepen
Ismerősöknek számoltunk be asszonyommal Szárszó áldásairól, s ha a részletekben másra és másra kerültek is a hangsúlyok, mindig ezek a pozitívumok emelkedtek ki:
– Csodálatos a gyermekprogram, jó látni a sok fiatal szülőt, a hatalmas gyermeksereget.
– A tábor olyan szervezett rendben működik, amire emberi szervezés nem lehet képes, Isten jelenléte volt megtapasztalható ebben is.
– A lelki ajándékok bőségét kaptuk az előadásokban, amelyek gyakorlatiasak voltak a témaválasztásban. Az azonnali páros beszélgetés pedig aktuálissá és testközelivé tette számunkra. Az esti igei alkalom különleges volt. A 23. zsoltár emelkedett újraolvasása, mélységének átélése koronája volt minden napnak.
– Tovább épültek, mélyültek, gyarapodtak testvéri kapcsolataink. Így épül a gyülekezet!
Végül, ez a beszélgetéseknél is kiderült, egy folyamat részesei lettünk, hisz van mit továbbgondolni, a hitéletünk gyakorlatába belehelyezni, hiszen oldalak kellenének annak leírására, milyen sok meggondolnivaló van az utolsó nap KRESZ-tábláiban, és mennyi személyes ajándék, áldás forrása lett sokunknál az imaséta végigjárása.

Hitvalló nemzedékek, fasoriak és mások Balatonszárszón 2017-ben: BENNE, VELE, ÁLTALA.
 
Széplaki György
 
A héten délelőttönként elhangzott előadások hanganyaga meghallgatható ITT.
Az esti áhítatok alapja a 23. zsoltár volt, a hangfelvételek INNEN érhetők el.
A vetített képes illusztráció letölthető INNEN.