Céladomány-lehetőség
106 éves templomunk festett színes üvegablakainak felújítására. „A jókedvű adakozót szereti az Isten!” (2Kor 9,7)
Idén 106 éves templomunk három gyönyörű üvegablakának a kerete meglazult, ezért még ebben az évben meg kell kezdenünk a teljes felújítását. Ebben kérjük a gyülekezet segítségét. Számításaink szerint, ha minden felnőtt gyülekezeti tagunk 5 hónapig havonta 2 000 Ft céladománnyal – perselypénz, pénztári befizetés vagy átutalás formájában – támogatja a felújítást, ez fedezné a gyülekezetre háruló teljes költséget.
Isten indítsa szíveinket az adakozásra!

Az adakozás módjáról bővebben ITT olvashat.