Videó üzenet
Házirend a mindennapokra, azaz: Mit ne tegyünk? Mit tegyünk még inkább? Miért tegyük? Hogyan tegyük?
Kedves Testvérek! 

Somogyi Péter lelkipásztor Házirend a mindennapokra című üzenetét láthatjátok, hallhatjátok a  videó üzenet-re kattintva.
Fogadjuk szeretettel!
 
HÁZIREND A MINDENNAPOKRA
 
Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányítsd szíved a helyes útra!” (Péld 23,17-18)
 
        A napokban olvasott salamoni példabeszéd számomra nagyon gyakorlati útmutatást adott. Elmondja egyszerű, de fontos kérdésekre, a nagyszerű és még fontosabb válaszokat. Mit ne tegyünk? Mit tegyünk még inkább? Miért tegyük? Hogyan tegyük?

Mit ne tegyünk?Ne irigyelje szíved a vétkeseket”. Ne figyeljünk másra irigyen. Nagy kísértés tud ez lenni! Ha csak magunkkal foglalkozunk az sem jó, de az sem, ha másokkal csak úgy foglalkozunk, hogy irigységgel figyeljük őket. Milyen más a helyzete, a körülménye, a lehetősége, az adottsága másnak. Könnyebb, jobb neki, védett korban, helyzetben van, erősebb. Ne mérjük magunkat a másikhoz így, mert nem vezet jóra. Azonban az is itt van előttünk, hogy ne irigyeljük a vétkeseket. Vagyis ne feledkezzünk meg a valóságról, tudniillik arról, hogy az embert nem a pillanatnyi állapota, hanem alapvetően a helyzete határozza meg. A hitetlen, Isten nélkül élő ember elveszett, akkor is, ha látszatra jól megy neki. Bizony sikamlós talajon állnak, ahogyan a 73. Zsoltárban is olvassuk (Zsolt 73,18). A hívő embert pedig sziklára állította a Szabadító Úr, ahogyan a 40. Zsoltárban olvassuk (Zsolt 40,3). Ha tekintetünket levesszük erről, akkor akár meg is csúszhatunk, ahogyan ezt Ászáf zsoltárában olvassuk is: „De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert irigy lettem…” (Zsolt 73,2-3) Egyértelmű tehát a gyógymód: „Ne irigyelje szíved a vétkeseket” Az első lépés, szabály tehát ez. Mi a következő lépés?

Mit tegyünk még inkább? „… inkább az Urat féld mindennap…” Salamon arról tanít, hogy mit tegyünk az irigység helyett. Gyógyító útmutatás ez is: Fordítsd el a tekintetedet a vétkesekről és fordítsd oda az Úrhoz! Ez az elfordulás és odafordulás a megtérés egyik nyilvánvaló jellemvonása a hívő ember életében. Erre egyszer és aztán mindennap szükség van, ahogyan itt is olvassuk ezt. „… inkább az Urat féld mindennap…” Minden bajunk igazi gyógyszere az, ha az Úrra nézünk mindennap. Ha Istent, Szabadítónkat Úrnak látjuk és valljuk. Megrendült szívvel borulunk le előtte naponta, hiszen tudjuk, hogy Ő a Mindenható, Szent, Igaz Isten, aki uralkodik minden felett. Imádságban, imádásban, magasztalásban, dicsőítésben és bátor kérésekben hajolunk elé. Az istenfélő élet, a valódi kegyes élet hódoló élet, meghódított élet. Egészen nyilvánvaló az is, hogy ez nem egy félelmetes élet, nem félelmekkel teli élet, ahogyan sokan értetlenül képzelik az istenfélelem szaváról ezt. Éppen az ellenkezőjéről van szó, hiszen ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében: „De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.” (Zsolt 33,18) Kik az istenfélők? Íme, a biblikus meghatározás: „akik szeretetében bíznak.” Bizalom Istenben, mégpedig teljes bizalom az Ő szeretetében. S az csak ráadás, hogy a benne bízó emberre hogyan tekint az Úr: „Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” (Zsolt 147,11) Milyen gyógyító evangélium ez! Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, Ő az igazi ügyeletes Áldott Orvos. Másrészt pedig gyönyörködik az istenfélőkben, örömét találja bennük. Ezért hát ne irigykedj, ne nézz másra, hanem nézz Uradra és bízz Benne! Gyönyörködj Benne naponként, élj istenfélő életet és Ő is gyönyörködni fog benned! Tekinteted találkozzon az Övével napról napra! Ezt tedd inkább, még inkább, leginkább. Ez tanácsolja most neked az üzenet.

Miért tegyük? Az eddigiek is nyilvánvaló tették ezt, de most még kapunk egy bátorító ígéretet: „… mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg.” Milyen ereje van Isten Igéjének, élő és ható, megelevenít és áthat egészen, ha hagyjuk hatni az életünkre. A hívő ember, aki Isten szeretetében bízik, nem aggódik a holnap felől, de ugyanakkor nemcsak a pillanatnak él. Tudja, hogy örök életet kapott az Úr Jézus Krisztus halála, feltámadása által. Bizonyossága, hogy „… van még jövendő...”, és ez Ura kezében van. Amennyit az Úr számára elkészített az vár még rá, akkor is, ha minden összeomlik, ha minden kétségesnek látszik. Ez az örömhír, hogy mindig van tovább! Nincs vége mindennek, mert van Élet, ami legyőzött és legyőz mindent! „… reménységed nem semmisül meg.” Ez az élő reménység a miénk, ez nem semmisül meg, nem múlik el, csak célhoz ér. Mit ír erről Péter levelében? „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” (1Pét 1,3-9) Kísértések, szomorúság, de még inkább kimondhatatlan, dicsőült öröm, mert a megpróbáltatás csak hitelesíti azt az élő reménységet, ami a miénk. Üdvösségünk van, örökség vár ránk, Isten hatalma őriz erre és Ő nem hagy el, velünk van és Vele leszünk örökre. Ez az igazi késztetés arra, hogy még inkább Rá nézzünk.

Hogyan tegyük? S itt az utolsó tanács, vegyük nagyon komolyan! „Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányítsd szíved a helyes útra!” Ha nagyon le kellene egyszerűsíteni így mondanám: „Légy szófogadó!” Mert a figyelem ezt is jelenti. Ne másra figyeljünk, hanem az Úrra, mégpedig úgy, hogy hallgatunk Rá. Úgy tudunk helyes úton járni, ha Isten Igéjére figyelünk, azt komolyan vesszük és úgy is élünk. Itt van előttünk a Szentírás két mondata, konkrét útmutatás mindennapra. Tulajdonképpen csak egy dolgot kell vele tenni, rá kell állni, élni kell vele, meg kell valósítani. S akkor mi lesz? Boldog, biztonságos, bölcs élet a mindennapokban. Ezt kívánom most mindenkinek, de nemcsak a mostani rendkívüli időkben, hanem a rendes hétköznapok világában is. Felszabadult, áldott, reményteli napokká válnak napjaink, amiket az Úr told napjainkhoz. „Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányítsd szíved a helyes útra!” (Péld 23,17-18) Ne feledd el, hogy mit ne tegyél, mit tegyél még inkább, miért tedd és hogyan.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok reményteli napokat az előttünk lévő hét hétre! C.H. Spurgeon áhítataiból kigyűjtöttem ezekre a hétköznapokra reményteli gondolatokat, fogadjuk szeretettel és olvassuk el őket naponta hétfőtől szombatig!

Testvéri szívvel és imádsággal:
Somogyi Péter lelkipásztor