Üzenet a gyülekezetnek
Somogyi Péter lelkipásztor üzenetében olvashatjuk, hogy - összhangban a feloldásokkal - fokozatosan visszatérhetünk templomunkba, illetve olvashatunk tervezett alkalmainkról, a nyitvatartás változásáról.
ÜZENET A GYÜLEKEZETNEK
 
„Sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen.” (2Jn 1,12)
 

(A teljes levél pdf formátumban ITT olvasható.)

Szeretett Testvérek!
 
Éppen két hónappal ezelőtt, március 19-én ezzel az Igével „kopogtattam be” minden otthonba. János apostol is a személyes találkozásra készült, ahogyan én is és hiszem, hogy mindnyájan. Célja az volt, hogy az együttlét öröme töltse be mindenki szívét, hiszen így lesz valóban örömünk teljessé.
Hálás szívvel jelzem, hogy lassan, de reménységben eljött az az idő, hogy újra együtt lehessünk gyülekezetünkben az élő közvetítésen túl is!
Összhangban a feloldásokkal, fokozatos és józan, bölcs és egymást támogató és erősítő módon visszatérhetünk templomunkba, alkalmaink folytatódnak bizonyos keretek között.
200 fő lehet úgy együtt templomunk földszintjén, hogy a kellő másfél méteres távolságot tartsuk (a családtagok, egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellé), jöjjünk szájmaszkban vagy kendővel, fertőtlenítjük a padokat, minden szükséges területtel együtt, kézfertőtlenítésre lesz módunk a főbejáratnál.
Érintéssel járó köszöntést nem alkalmazhatunk, az istentisztelet végéig a szájmaszknak, kendőnek rajtunk kell maradnia, kivéve a szolgálattevőket. Kérjük a megértést és támogatást ezen a téren!
Tervezett alkalmaink:
  • Mennybemenetel napján, május 21-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor a 65 év feletti testvéreinket várjuk nyitott szívvel és templomajtóval. Délután pedig 17 órakor a fiatalabb testvéreket istentiszteletünkre.
  • Vasárnap, 24-én reggel 8 órakor a 65 év feletti testvéreket, 10 órakor a fiatalabbakat várjuk és hívjuk közénk istentiszteletre. Jelenleg gyermekmegőrzést még nem tudunk biztosítani, de óvodás és az alsós gyermekek számára ugyancsak szájmaszkban összevont csoportban szeretnénk gyermekistentiszteletet szervezni, kellő körültekintéssel.
  • Pünkösd hetében szerdán, csütörtökön, pénteken előkészítő istentiszteleteket tartunk 6 órakor, itt nem lesz korosztályi korlát, elkülönülés, de fokozottan figyelünk arra, hogy senki ne legyen veszélyeztetett. Minden szabályt meg kell tartanunk és támogatni kell egymást!
  • Pünkösdkor istentiszteleteinket vasárnap reggel 8 órakor és 10 órakortartunk illetve hétfőn 10 órakor. Reménység szerint úrvacsoraosztással, ahol minden higiéniai szabályt fokozottan megtartunk. Figyelünk egymásra, a kellő távolságtartásra, a lehető legtöbb tényező komolyan vételére.
  • Pünkösd után, június első hetében bibliaórai és egyéb alkalmainkat is meghirdetjük úgy, ahogyan az alapvető szabályok ezt lehetővé teszik. Meg tudjuk oldani a kellő távolságtartást, a szájmaszk viselésével az együttléteket.
Minden egyéb új lehetőségről, folyamatosan tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy mindenki szabadon és felelősen tudjon dönteni. Hivatali életrendünk is visszaáll a szokott rendjébe pünkösd után, a kolumbárium is látogatható lesz június első hetétől szájmaszkban és kellő távolságtartás mellett.
Természetesen, ha újabb esetleges korlátozások adódnak, azokat figyelembe vesszük és alkalmazni fogjuk értelemszerűen. Kérjük, hogy tájékozódjanak a Testvérek! Hivatalunkban telefonon, a honlapon vagy akár személyesen is lehetséges ez.
Élő közvetítéseinket folytatjuk a templomi istentiszteleteinket közvetítve, hogy így is részt tudjunk venni alkalmainkon.

Augusztusi gyülekezeti, családos hetünk időpontidőpontja (2020 augusztus 14-20, péntek-csütörtökig, három munkanap) helyszíne (Balatonszárszó) adott és még reménységben meg is valósulhat, ha
  • egyéb rendelkezés nem fogja abban az időben ezt korlátozni
  • ha visszajelzünk jöveteli szándékunkról, felmérés szerűen egy héten belül (május 27-ig) egy Google űrlap keretében: https://forms.gle/2Pfqe6ABDtSgUV1r6
  • ha megfelelő létszámmal jelentkezünk (legalább 150 fő)
  • ha a 65 év alatti korosztályból jelentkezünk leginkább
  • ha kellő munkatársi csapat áll rendelkezésre az előkészítésben és a megvalósításban
Ha Urunk készíti ezt elő, akkor ezek a feltételek is teljesülhetnek és minden egyéb rávaló is megadatik! Ha Ő nyit ajtót nekünk, akkor azon bátran bemehetünk:
„Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8)

 A találkozás reményében búcsúzom, testvéri szívvel:

Budapest, 2020. május 20.
Somogyi Péter
lelkipásztor