Hírlevél 2021.03.29.
Megjelent aktuális hírlevelünk, szeretettel küldik lelkészeink, olvassuk figyelemmel! 
Szeretett Fasori Testvérünk!

Sok szeretettel gondolunk mindenkire most, hogy olyan Nagyhetünk és feltámadási ünnepünk lesz, hogy nem tudunk személyesen a templomban találkozni.
 
A Zsinat elnökségi tanácsa március 26-án kiadott határozatában így fogalmazott: 
Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)
Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg. A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.
Itt olvashatjuk el Református Egyházunk Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevelét, üzenetét hitünk erősítésére! 

Hirdetjük gyülekezeti alkalmainkat a Nagyhéten: 
  • Nagyszerda, nagycsütörtök: Előkészítő alkalom 18 órakor élő közvetítéssel
  • Nagypéntek 10 óra Istentisztelet élő közvetítéssel
  • Húsvét 10 óra Istentisztelet élő közvetítéssel   
Imádkozzunk együtt gyülekezetünk tagjaiért! Az édesanyáért, aki rákos betegsége miatt kezeléseket kap, többekért, akik otthon vannak a covid betegségben, az édesapáért, aki kórházban van a covid 19 miatt, az édesanyáért, aki gerincműtét előtt van, a fiatal édesapáért, akinek a betegsége már egy éve nem derül ki, hogy a kezelés elkezdődhessen! Kollégiumunk dolgozóiért, akik közül többen jelenleg is betegek a vírusfertőzésben.  Orvosokért, ápolókért, akik hónapok óta erejüket megfeszítve dolgoznak. Így gyülekezetünk orvosaiért, ápolóiért. Imádkozzunk Magyarországért, hogy állítsa meg Urunk ezt a próbát közöttünk, és hogy legyen ereje népünknek az állhatatosságra! Imádkozzunk, hogy megtérést, ébredést hozzon ez a járvány a szívekben, és ne csak ugyanúgy folytassák az emberek az életüket! Imádkozzunk, hogy megújító módon tudjuk ünnepelni a Nagypénteket és a Feltámadás ünnepét! 
 
Kedves Gyülekezeti tag fontos felajánlása:  férje a Szent László Kórházban dolgozik orvosként, az  infektologiai képzését tölti. Kérdezik, hogy van-e valaki a gyülekezetből a Szent László Kórházban, mert férje szívesen segítne lelki támogatással, vagy bevinne számára, amire szüksége van. Mivel látogatási tilalom van, biztos jól esne a testvérnek, ha lenne valaki, akire bent számíthat! Ha tudunk valakiről, aki a Szent László Kórházban van, jelezzük erre a levélre válaszolva!  
Ugyanígy kérjük azt is jelezni, ha bármelyik kórházba bekerül testvérünk! 

Csodákról is hírt kell adjunk, mert közben ezek között járunk! 
Dicsőítjük Urunkat a meggyógyult betegekért, és gyülekezeti tagjainkért! Különösen nagy imameghallgatás volt, hogy óvodánk vezetőjét Isten egy hét alatt kihozta a kórházból. Csodálatos erővel gyógyította Őt. Sokak imádságát hallgatta meg Isten! 
Dicsőítjük Urunkat, hogy meg tudtuk tartani eddig az alkalmainkat online. Hangzik Urunk életető, megújító Szava! Istentiszteletek, gyermekistentiszteletek, bibliaórák (hétközi, közös bió., női, férfi, pároskör, fiatal felnőttek, ifjuság), konfirmációs órák, új interjúval jelentkezik az eltökélt szívű nők szolgálói csapata, elindult a compass, felnőtt konfirmáció, keresztkérdések. Meghallgatható a honlapon a férfi csendesnap hanganyaga, mely a járvány témájával foglalkozik! Különösen megrendítő volt férfitestvérünk bizonyságtétele, aki a covid 19 betegségből gyógyult.
A Kereszt-kérdéseken is online módon tartottuk a csendesnapot. Csodálatos volt átélni a résztvevők, és a szolgálók kitartását a napon, és Urunk Lelkének megragadó munkáját!  //  Magasztaljuk Urunkat, hogy megjelent a Fasori Harangszó új száma! 
Dicsőítjük Urunkat, hogy akkor bontják mellettünk a volt kórház épületét (nagy zajjal, és porral), amikor a járvány miatt bezárták az óvodákat és iskolákat. Talán mire visszajönnek a gyermekek, a romokat is eltakarítják. Dicsőítjük Urunkat, hogy közben készül a megújult iskola/óvoda udvar az eddigi sáros terület műfűvel, és szépen kialakított új területekkel! 
Magasztaljuk az Urat, mert a szomszédos volt kórház jelenlegi tulajdonosának, az  MMA-nak műszaki képviselője Gyökössy Endre (volt lelkipásztor) unokája, aki a tárgyalás során évek óta, és most is nagy készséggel együttműködik, hogy a mi templomunk renoválását segítse. (Deponálási területet biztosít.) Így zavartalanabbul folyhat majd a templomfelújítás mellett a gyülekezeti, és óvodai élet!
Dicsőítjük az Urunkat, mert áprilisban megkezdődik a templom nagy mértékű felújítása. 

AJÁNDÉKOK a Nagyhét minden napjára: 
 
A lelkipásztorok közössége áldott Nagyhetet, az Úrnak szentelt Nagypénteket,
és áldott Feltámadás ünnepet kíván minden fasori Testvérnek!

 
 
ÁLDÁS BÉKESSÉG! ISTENNEK DICSŐSÉG!!
 
Korábbi és aktuális hírleveleink itt:

2021.03.29.
2021.01.14.
2020.12.09.
2020.11.14.
2020.10.26.
2020.09.07.
2020.06.28
2020.06.05.