Hírlevél 2021.04.02.
Megjelent aktuális hírlevelünk, szeretettel küldik lelkészeink, olvassuk figyelemmel! 
Szeretett fasoros Testvérünk!
Hálával, imádsággal gondolunk most is Mindenkire!
 
Április végén három fontos témáról írunk.
 
Örömmel várjuk, hogy május 2-án, vasárnap nyithatjuk a templomot. Mindenkit hívunk, várunk az Istentiszteletre! Május 2-án délelőtt is lesz Istentisztelet, és délután pedig zenés áhítat.
 
Bátorítunk mindenkit, hogy merjen jönni! Nem könnyű hosszú kihagyás után újra elindulni. Nem könnyű elhinni, hogy ki lehet lépni az eddigi bezártságból! Vagy lehet találkozni másokkal. A bátorításról lesz szó a ma esti (április 30-i) közös bibliaórán is!
 
Merjünk jönni
  • mert nagy a légtere a templomnak.
  • mert korábban is tudtuk tartani a biztonságos távolságot.
  • mert szükség van a közösségre, az élő Ige áldására a lelki fejlődéshez, és megmaradáshoz.
  • mert ma már a gyülekezet nagy százaléka be van oltva.
  • mert továbbra is tartani fogjuk a járványügyi szabályokat (maszk, távolság, fertőtlenítés)
  • mert Urunk hív, hogy szenteljük meg az Ő napját, hogy erőt kapjunk a hétköznapokhoz! És Ő megáld, megőriz, és megszentel az engedelmességünkben!
 
Kívánjuk, hogy a járvány után úgy legyen, ahogy az Apostolok cselekedetei 11, 23-24 írja:
"Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott sz Úrhoz!"
 
Másodszor örömmel írjuk, hogy látványosan folytatódik templomunk felújítása.
Nyikos László, gyülekezetünk építésügyi gondnokának a szavait továbbítom most:
 
„Kedves Testvérek!
Hálás szívvel adunk hírt arról, hogy templomunk külső felújításának munkái ezen a héten elkezdődtek. A kivitelező átvette a munkaterületet és a harangtorony felállványozásával meg is indul a szerződés szerint jövő márciusig tartó homlokzati felújítási folyamat.
Az előttünk álló két hónapban a harangtornyon végzendő feladatok elvégzésére koncentrálnak, a templom felállványozása és az ottani munkavégzés ezt követően indul majd el. A kivitelezés időszaka alatt a templom, a lelkészi hivatal és az óvoda megközelítése is folyamatosan biztosított lesz. Egyelőre annyi változás történik, hogy a lelkészi hivatal és a kolumbárium nem a templom mellett futó rámpán keresztül, hanem a kiskapun érkezve, az autós útvonalon keresztül, a templom közösségi kertjét határoló támfal mellett, Laky Adolf szobra mögött elhaladva lesz elérhető.
Az állványzatot és a tényleges munkaterületet a kivitelező gondosan elkeríti. A kerítéssel elhatárolt részekre az ott munkát végzőkön és engedéllyel rendelkezőkön kívül a belépés tilos - erre több helyen is táblák hívják fel a figyelmet! Kérünk mindenkit ennek a szabálynak a fokozott betartására/betartatására.
Az esetleges kényelmetlenségek elhordozásán túl hangoljuk a szívünket hálára, hogy ilyen hatalmas dolgot cselekszik velünk az ÚR!
Éljük át együtt  örömmel lelki otthonunk megújulásának hosszú, nehéz, de reményeink szerint szépséges végeredményt nekünk ajándékozó folyamatát!
Imádkozzunk a folytatásért, az egész építkezésért, annak szereplőiért, Isten áldásáért!”
 
Végül hamarosan küldjük a jelentkezési lehetőségeket a nyári heteinkre. (A konfirmandusoknak már elküldtük) Ezek időpontjairól már február óta hírt adtunk, és a honlapon folymatosan fent vannak.
A nyári hetekre még szolgálókat keresünk!
 
  • A konfirmandus hétre szolgálót keresünk a konyhára, és felnőtt fiatalt a konfirmandusok közé!
  • Az angol-hittan napközis táborba is lehet jönni szolgálni, akár középiskolásnak, vagy a konyhára. Akik például szeretnének az angolul is gyakorolni.
  • A családos hétre nagyon keresünk szolgálókat a gyerekmegőrzőbe, az ovisok, és iskolások közé! Ezen kívül aki tud most adományozni, azt kérjük, hogy a nyári családos hét költségeire adományozzon, mert emelkedett a szállás ára, és így nehezebben tudnak eljönni főleg a nagyobb családok.
  • Végül a vakmisszió is szolgálókat keres A Vakmisszió csendeshete június 7-11-ig lesz Tahiban, a református üdülőben. Körülbelül 30-an lesznek, azonban kevés a segítő. Szügségük lenne olyan emberekre, akik a látássérülteket kísérnék. A csendeshéten szolgálók díját a vakmisszió fizeti.
 
Mindegyik szolgálatra a jelen levélre válaszolva lehet jelentkezni!
Akkor bővebb információt is adok a szolgálatokról!
 
Urunk áldjon és őrizzen Mindenkit!
Korábbi és aktuális hírleveleink itt:

2021.04.02.
2021.03.29.
2021.01.14.
2020.12.09.
2020.11.14.
2020.10.26.
2020.09.07.
2020.06.28
2020.06.05.