Gyermek evangelizáció
Nézzük meg újra a 2020. november 09-től 13-ig tartott gyermek evangelizáció előadás sorozatát. 
Kedves Gyermekek, és érdeklődő felnőttek!
 
Gyertek velünk, és kövessétek Péter formálódását ezeken az alkalmakon! Lássátok, ahogyan Isten Szentlelke az átlagos, zsidó halászt előbb Jézus tanítványává, majd apostolává formálja! A Mester a sodródó kis kavicsot megerősítette, hogy élő kővé tegye.
Ez a folyamat nem volt zökkenőmentes: Simon, a halász felismerte Jézusban a Krisztust, így lett
Péterré. Azonban addig, amíg valóban emberhalásszá válhatott, még nehéz és fájdalmas volt az út számára, de heveskedései, tagadásai ellenére Isten megerősítette, apostoli szolgálatában elkötelezetté tette.
Péter élete sokkal gazdagabb, mintsem mindenre ki lehessen térni. Az öt evangélizációs alkalom Simon Péter fontos élet és hit eseményeit mutatja be. Az elhívásától egészen az apostoli szolgálatának elkezdéséig.

Nézzük és fogadjuk szeretettel:
  1. Ígéretes találkozás (Lukács 5, 1-11)  A hanganyag még hiányzik.
  2. A nagy felismerés (Máté 16,13-20)
  3. Végzetes félreértés (Máté 16,21-23)
  4. Tisztalappal (János 21,15-19)
  5. A nagy határátlépés (ApCsel 10,34-48)