A szolgálati ág igei alapja Jézus szavai:
"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. ...
Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." (Máté 25, 35-36, 40.)


diakónia szó görög eredetű, jelentése: szolgálat.
Ma a Magyarországi Református Egyház az elesettek segítésére, szenvedéseik enyhítésére irányuló szolgálói magatartást, igyekezetet érti diakónia alatt.

A szeretetszolgálat működése és célja gyülekezetünkben:
- kapcsolattartás rászoruló gyülekezeti tagokkal; kiemelten az idősekkel, betegekkel, özvegyekkel
- látogatás otthonukban, kórházban, intézményekben
- igeolvasás, imádság, beszélgetés
- rendszeres vagy alkalmi segítségnyújtás: pl. bevásárlás, ügyintézés, gyógyszerkiváltás, orvoshoz kísérés
- idősek szeretetvendégsége minden évben karácsony előtt
- tartósabb gondozás esetén kapcsolatfelvétel a kerületi gondozási központtal, otthonápolási szolgálattal

A fasori diakóniai szolgálatot élő hitű, odaszánt életű, lelkes testvéreink kis csapata alkotja. Ez a szolgálat azonban nem működhetne a gyülekezet támogatása és más szolgálati ágakkal való együttműködés nélkül. (pl. autós szolgálat, körzetgazda szolgálat)
Főállásban, részmunkaidőben 2015 óta Fehér Marianna kapcsolódott be a szolgálatba.
2021. szeptember 12-től Szombatiné Kovács Margit kapott elhívást a diakónia vezetésére.
Továbbra is várjuk előzetes egyeztetés alapján a gyülekezet tagjainak jelentkezését a szolgálatra, alkalmi vagy rendszeres segítőnek. Ehhez Margitka elérhetőségeit a Diakóniai hirlevélben olvashatják.
 "az aratnivaló sok, de a munkás kevés" (Máté 9,37.)

A Támogatási szabályzat itt olvasható, amit a Presbitérium 14/2022 számú határozatával hagyott jóvá, a KÉRELEM nyomtatványt  pedig innen lehet letölteni. 

2022-es évi Hírleveleink:
2022.03.09.
2022.09.24.
2023.04.20.
2023.12.01.



Szolgálatunkért Istené a dicsőség!