Építkezés
Szeretettel jelezzük a testvéreknek, hogy 2021 november 29-től lezárásra került az utcafronti kiskapu, de a bejutás a kolumbáriumba és a lelkészi hivatalba az autós, nagykapun megoldható. Kérjük mindenkitől a megértő türelmet.
Kedves Testvérek!

Hálás szívvel adunk hírt arról, hogy templomunk külső felújításának munkái ezen a héten, 2021. március 26-án elkezdődtek. A kivitelező átvette a munkaterületet és a harangtorony felállványozásával meg is indul a szerződés szerint jövő (2022) márciusig tartó homlokzati felújítási folyamat.

Az előttünk álló két hónapban a harangtornyon végzendő feladatok elvégzésére koncentrálnak, a templom felállványozása és az ottani munkavégzés ezt követően indul majd el.
A kivitelezés időszaka alatt a templom, a lelkészi hivatal és az óvoda megközelítése is folyamatosan biztosított lesz. Egyelőre annyi változás történik, hogy a lelkészi hivatal és a kolumbárium nem a templom mellett futó rámpán keresztül, hanem a kiskapun érkezve, az autós útvonalon keresztül, a templom közösségi kertjét határoló támfal mellett, Laky Adolf szobra mögött elhaladva lesz elérhető.

Az állványzatot és a tényleges munkaterületet a kivitelező gondosan elkeríti. A kerítéssel elhatárolt részekre az ott munkát végzőkön és engedéllyel rendelkezőkön kívül a belépés tilos - erre több helyen is táblák hívják fel a figyelmet! Kérünk mindenkit ennek a szabálynak a fokozott betartására/betartatására.

Az esetleges kényelmetlenségek elhordozásán túl hangoljuk a szívünket hálára, hogy ilyen hatalmas dolgot cselekszik velünk az ÚR!
Éljük át együtt  örömmel lelki otthonunk megújulásának hosszú, nehéz, de reményeink szerint szépséges végeredményt nekünk ajándékozó folyamatát! Imádkozzunk a folytatásért, az egész építkezésért, annak szereplőiért, Isten áldásáért!

A siket testvérek számára jelnyelvi információ a templom megközelíthetőségéről.