Aranyló csillag
Devich Márton főgondnok évkezdő beszámolója a 2021-es évről. Olvassuk szeretettel.
Aranyló csillag – Főgondnoki beszámoló, 2022
 
Szeretett Gyülekezet! Kedves Testvérek!
 
Nézzünk felfelé! – hangzott az egyik újévi fasori igehirdetésben. Nézzünk felfelé, és vegyük észre, gyönyörködjünk a megújult tornyon a díszben, a 23 karátos aranyfüsttel befuttatott, aranyló csillagban, amely Jézus eljövetelét, az Úr dicsőségét hirdeti. 2021-ben ez a csúcsdísz hetekig itt állt a templom kövezetén, a földön, a másik toronydísszel együtt. Sose fogom elfelejteni az érzést, ami akkor kavargott bennem, egyszerre csodáltuk ezeket a díszeket, és zavarodottan nézegettük, vizsgálgattuk, hogy is néznek ki közelről, hogy lövedék nyomait hordozzák, hogy kopottak, töröttek, göcsörtösek, milyen furcsán nagyméretűek ilyen közelről, amikor odafönt olyan kicsinynek tűnnek. Egy átmenetet szimbolizáltak idelent – átmenetet: még nincsenek a dolgok az Istentől rendelt helyükön. És aztán eljött a nap, amikor a helyükre kerültek a díszek, megszépülve, az égbe magasodva, az Úrra mutatva, és az aranyló csillag látványának reménységével.

Kedves Testvérek! Így éltük meg szimbolikusan is a 2021-es esztendőt, és így fogjuk még 2022-őt is. A mi nemzedékünknek ez adatott, az átmenet nehézsége, próbája, furcsasága, hogy aztán a következők az építkezés révén, ahogy a helyére kerül majd minden, éljenek majd a mi munkánk, a rend, a megújulás, a szépség gyümölcseivel.

A szétdobáló gondoskodik arról, hogy az átmenet még nehezebb legyen, a koronavírus járvány terjedésével, fájdalmaival. Van, aki nem jön közénk, mert fél, van, aki nem jön, mert maszkot hordunk. Van, aki szerint túl szigorúak a szabályok, van, aki szerint túlságosan lazák. Mi egyet tehetünk, végezzük a szolgálatunkat a legjobb tudásunk szerint, állhatatosan, amit Isten ránk bízott. És imádkozunk, hogy Isten erősítse gyülekezetünket az átmenetben is, a járvány keskeny útján is, és a külső-belső fizikai építkezés mellett adjon belső, lelki megújulást is nekünk.

Az elmúlt évben egyre magasabb színvonalon tudtuk folytatni az online közvetítéseket, skype-os bibliaórákat, megbeszéléseket, hisszük, hogy erre nagy szükség van, akkor is, ha esetleg a járvány csendesül. Mindenképpen folytatni fogjuk. Itt, a templomban pedig igyekszünk egymásra vigyázni, sajnos maszkot viselünk és távolságot tartunk, de az élet megy-ment tovább a maga megszokott rendjében a különböző istentiszteleti csoportokban. A presbiteri gyűléseken is lehetőség volt online kapcsolódásra. Hadd említsem meg, hogy még esküvőt is közvetítettünk online, Magai Margit és Nagy László testvérünk megható menyegzőjét a gyülekezet nagy öröme és hálaadása közepette.

A járvány kapcsán – a Fasori Harangszó segítségével is – több, akár kórházat is megjárt testvérünk bizonyságtétele erősíthetett meg bennünket, hogy Isten kegyelméből van gyógyulás, az Úr megtartja az övéit, és milyen fontos a belé kapaszkodás meg az imádság.

2021-ben nagy erőkkel és látványosan megkezdődött és zajlott a templom és a gyülekezeti ház felújítása. Erről hangzott és olvasható Nyikos László építésügyi gondnokunktól részletes beszámoló. Az elkészült gyönyörű üvegablakok védelme miatt besötétült a templomunk. Tavasszal döntöttünk a tervekről, arról például, hogy a tetőtérben két lakást alakítunk ki, hogy a földszinten teljesen megújul a térszerkezet, új konyhával, több mosdóval, a hivatal és a gyülekezeti közösség számára új terekkel, lehetőségekkel. Beborítottak minket az állványok, s aztán az év folyamán csodálattal néztük, ahogy megújult a tető, az immár piros palák palástjával, ahogy megújult a torony, a homlokzatok, a csillogó rézlemezek, előtűntek újra a szürkeségből a díszes sgrafittók, újjászületnek a kapun a szépséges Zsolnay-kerámiák.

Ugyancsak még tavasszal derült ki, hogy mindkét parókus lelkész családnak ki kell költöznie az otthonából a felújítás miatt, sőt, az is kiderült, hogy a födém állapota miatt az első emeleti lakás életveszélyes állapotban volt. Magának a költözésnek, a pakolásnak a terhe, azóta pedig az ingázás mindkét lelkész család életét igen megnehezítette-nehezíti, köszönjük, hogy ezt türelemmel hordozzák.

Az építkezésről még annyit, hogy készítettünk egy időkapszulát, beletettünk Fasori Harangszó példányokat, a centenáriumi bizonyságtevő könyvet, s bár még nem találtuk meg a kapszula végső helyét, öröm volt látni, hogy amikor a gyülekezet tagjainak aláírásait kértük, mint élő bizonyságtevő üzenetet a jövő számára, hosszú sorokban jöttek a testvérek, kicsik és nagyok aláírni az üzenő papírokat.

2021 egyházunkban a választás éve volt, és a választások gyülekezetünket is érintették. Új püspökünk, Balog Zoltán elnök-lelkészünket, Somogyi Pétert kérte fel helyettesének, így őt főjegyzőnek választották. Bruckner László testvérünket, gyülekezetünk intézményi gondnokát a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatójává nevezték ki.

Isten hívását elfogadva Édes Gábor lelkész testvérünk új szolgálati helyet kapott, a felvidéki Marcelházán folytatja lelkipásztori szolgálatát, ezért családjával együtt elköszönt a fasori gyülekezettől, persze reméljük, hogy sokat találkozunk majd velük. Az Úrnak hála két fiatal lelkész érkezik közénk, egy kedves lelkész házaspár, akikkel már megismerkedhetett a gyülekezet, Krisztován Márton és Klaudia. Márton már szolgálatba is állt közöttünk exmissziós lelkészként február 1-jétől.

A presbitériumban ősszel pótpresbiter választást hirdettünk. A szolgálatokba való hívást, beállást segítendő indítottuk útjára még 2020-ban az úgynevezett Új nemzedék találkozókat, ahová igyekeztünk meghívni a gyülekezetünkbe évek óta hűséggel járó, szolgálatra kész fiatalabb testvéreinket, bízunk benne, hogy a kör bővül. 2021-ben 3 Új nemzedék találkozót is tartottunk, áldás volt ezeken az alkalmakon.

2021-ben új lendületet vett a diakóniai szolgálat Szombatiné Kovács Margit vezetésével, ezért nagyon hálásak vagyunk, de ez is olyan terület, amelynél nagy szükség lenne még szolgáló testvérekre. Ugyanígy szükség lenne az autós szolgálat megújulására. S ha már diakónia, hadd említsem meg, hogy gyülekeztünk 2021-ben több rászoruló családnak is külön segítséget nyújtott.

Építkezés és járvány ide vagy oda, 2021-ben is volt hitmélyítő hét Somogyi Péter szolgálatával az első Thesszaloniki levél 5. fejezete alapján, s hangzottak a feladataink: intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, törekedjetek mindenkor a jóra! Isten kegyelméből a járvány a nyárra visszahúzódott, így nyári heteinket úgy tudtuk megtartani, mintha a koronavírus szinte nem is létezne.

Balatonszárszón tartottunk nagy gyülekezeti családos hetet, amelyen testi-lelki egészségünk volt a középpontban, volt kincskereső hét Szendehelyen, ifjúsági hét Tahitótfaluban, konfirmandus hét, cserkésztábor, angol-hittan napközis gyermektábor és kerámia tábor is. A szárszói hét egyik legfontosabb gyümölcse lett, hogy ősszel elindulhatott a 35 év feletti egyedülállók köre, mely azóta is áldott alkalmakat tart. Ugyancsak volt 2021-ben evangelizációs hét, ha rendhagyó formában is, Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor 2021 februárjában tartott igehirdetés sorozatát hallgathattuk végig kivetítve a templomban.

Márciusban még éppen a nagy járványügyi szigorítások előtt tarthattunk férfi csendes napot, amelyen az Ige fényében gondolkodhattunk a pandémia kérdéseiről. A szeptemberi női csendes napon, noha akkor már újra közeledett a betegség terjedésének következő hulláma, 65 testvérünk vett személyesen részt, és többek között dr. Kovács Enikő Hajnalkának, a Károli Egyetem oktatójának előadása hangzott „Egyéni panaszénekek a zsoltárok könyvében” címmel. Áldott munka folyt a siket misszióban, és nem maradt el 2021-ben ifjúsági konferenciánk, az IKON sem, fiataljaink áldozatos munkájával, amelynek a témája ez volt: „Őrizd meg!”. Istennek hála sok keresztyén fiatal töltötte Jézussal és az Igével együtt az IKON hétvégéjét a Károlyi-Csekonics Palotában, sokakat hívogatva. 

Örömünkre 2021-ben az országos program, a Házasság Hete arcai a Pálúr házaspár voltak, akik bizonyságot tehettek sok helyen a médiában is és az Úr asztalánál is arról, hogy Isten hogyan munkálkodott az életükben. 2021-ben is folytatódtak a zenés áhítatok és a hangszeres zenés istentiszteletek, és az elmúlt évben megjelent végre a várva várt új református énekeskönyv, amelyből bőven vásároltunk a gyülekezet számára, s amit boldogan vettünk használatba, s lassan új szerkezetét is megszokjuk. Ősztől újra vannak énekkari próbák, s kórusunk többször is szolgált az istentiszteleten, gyönyörű énekszóval, öröm hallgatni! Együtt nézhettük végig Martinecz Márk képzőművész testvérünk újabb kiállításának képeit a szomszéd evangélikusoknál.

Kollégiumunk, az iskola és az óvoda is, a járvány miatt nagyon nehéz évet zárt 2021-ben, s most is folyamatos támadás alatt áll. A vezetőség, a pedagógusok hősies küzdelemmel és az Úrba kapaszkodva, hozzá imádkozva állnak helyt napról napra, sokszor egymást helyettesítve, állandóan alkalmazkodva az újabb és újabb kihívásokhoz, szabályokhoz. Mégis, a 2021. év sok örömöt is adott, áldott módon, vidáman ünnepelte a Julianna a 95 éves születésnapját. Óvodánkba jelenleg 123 gyermek jár, iskolánk tanulói létszáma 301. Ezek az előző évekhez hasonló adatok. Az óvodában 11 pedagógus, 4 pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 óvodatitkár, és 2 technikai munkatárs dolgozik. Az iskolában 38 pedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 6 irodai, 12 technikai munkatárs, 1 önkéntes pedagógiai asszisztens végzi a szolgálatot. Vitézné Horváth Erikát decemberben megerősítettük óvodavezetői tisztségében. Az iskolavezetés is erősítést kapott Némethné Földváry Zita személyében, aki Pálúr Kornélia társaként nyáron igazgató-helyettesi megbízást kapott.

A Julianna ökoiskola lett, az óvoda jól halad a madárbarát óvoda cím felé. Az óvoda udvara megújult, jó választás volt a mű fű és a gumi burkolat párosítása, a használat igazolta a hozzáfűzött reményeket. Az iskola csaknem minden termében digitális táblák kerültek beszerzésre, áldott, fokozatos szakmai megújulás zajlik intézményeinkben.

Kulcsfontosságú terület a hittanoktatás. Hittanoktatóink 7 iskolában 107 gyermekkel foglalkoznak, a járvány miatt ugyanakkor csak 2 óvodában vagyunk jelen. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban 162 diák hittanóráit látjuk el. Összességében 54 hittan csoportunk van, és ezt az óriási munkát – jelenleg kis részben online – csupán 6 vallástanár végzi, erőt és áldást kívánunk nekik, s nagyon imádkozunk új munkatársakért.

Választói névjegyzékünket, a fasori gyülekezet hivatalos taglétszámát 2021. december 31-én 633 fővel zártuk. Ez a szám tavaly 674 volt. Elhunyt 14, elköltözött 18 fő, újonnan 37-en érkeztek közénk, csaknem 50 személyről nem tudunk, nincs róluk adatunk, ezt próbáljuk pótolni. A névjegyzékünkben szereplők átlag életkora 57 év.

A járványhelyzet mintha nem tükröződne anyakönyvi adatainkon – Istennek legyen hála! 2020-hoz képest 16-al több, 36 keresztelésünk volt 2021-ben, és 4-el többen, 34-en konfirmáltak. Ez a nagy szám különösen örömteli! A menyegzők száma is csak 3-al csökkent 2020-hoz képest, 2021-ben 13 pár kötött a Fasorban házasságot, igaz közülük csak 5 volt tisztán református. A temetések száma sajnos 10-el nőtt, 72 főtől vettünk végső búcsút a Fasorban. Boldogság hirdetni, hogy 8 fasori babáról biztosan tudunk, akik gyülekezeti családjainkban születtek. 

Különösen nagy hála van a szívünkben a Testvérek anyagi felelősségvállalásáért. A gyülekezet megértette, hogy a rendszeresen fizetett egyházfenntartói járulék mellett a járvány miatt valamilyen módon pótolnia kell a személyes templomi jelenlétek hiányából fakadó perselypénz-kieséseket. Nem billent meg a 2021-es költségvetés. Hálát adunk az egész évben különböző célokra és Isten dicsőségére befizetett vagy perselybe tett adományokért!

Összességében nem volt könnyű évünk, ahogy mondtam, éreztük az átmenet nehézségeit, és 2022-ben talán még inkább érezni fogjuk még, mégis csodálatos megélni, hogy a Fasorban most is mennyi ajándékot kaptunk-kapunk az Úr kegyelméből! Ő hordoz bennünket, s Neki terve van velünk. Azzal a reménységgel jöhetünk, hogy szép lassan a helyére kerül minden, megújul minden, s legyőzzük a járványt, félelmeinket is az Ő segítségével. A csillag már a helyén van! Végül is mi is aranyló csillag lehetünk a fasori lelki templomtorony tetején, hirdetve egyenként is az Ő dicsőségét!
2022. január 23. Devich Márton