Zenés ifjúsági istentisztelet
2024.06.09.17.30
"...az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek" (Neh 8,10) Hogyan lehet Istent dicsőíteni a szenvedések közepette is? Miként válhatunk boldoggá a Krisztusért viselt nehézségekben is? Zenés ifjúsági istentiszteletünkön imádságon és dicsőítésen keresztül is keressük a kérdésekre felelet adó Mennyei Atyánkat.
Szeretettel hívunk mindenkit zenés ifjúsági istentiszteletünkre!

"...az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek" (Neh 8,10)
Nehémiás azzal bátorította a sok nehézséget átélt népet, hogy Isten dicsőítése által új erőre nyerhetnek. Jézus pedig a boldogmondásait a következőképpen zárja: "Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,10) Hogyan lehet Istent dicsőíteni a szenvedések közepette is? Miként válhatunk boldoggá a Krisztusért viselt nehézségekben is? Zenés ifjúsági istentiszteletünkön imádságon és dicsőítésen keresztül is keressük a kérdésekre felelet adó Mennyei Atyánkat.

"Arra, hogy kicsoda Isten, és mit tett ő értünk, mi dicsőítéssel felelünk, ami egyszerre személyes és közösségi válasz, mely megjelenik szavainkban és életmódunkban." - Louie Giglio

Ezt az ifjúsági istentiszteletünket eltérően a korábbiaktól 17:30-kor kezdjük, a Szabó Imre gyülekezeti teremben.

Igehirdető: Veres Anna, református lelkipásztor (Szigetszentmiklós-Újváros)

Az alkalom végén szeretetvendégséggel készülünk. Ehhez köszönünk minden hozzájárulást, valamint hálásak vagyunk minden adományért, amivel a gyülekezet ifjúsági küldetését támogatják!