Női kör – bibliaóra
Minden hónap 2. szombatján 16-tól 18 óráig a torony alatti Kovács Emil teremben. Szeretettel várunk minden nőtestvért!
Mai sodró világunkban is különösen fontos, hogy megértsük a Biblia tanítását az életünkre nézve. Ezeken az alkalmakon a nők feladatainak, elhívásának, jellemző élethelyzeteinek és kihívásainak megismerésére és Isten rájuk vonatkozó iránymutatására nyílik lehetőség.
Énekléssel, igeolvasással, feldolgozó kérdések segítségével történő kiscsoportos igetanulmányozással, rövid bizonyságtétellel és közös imádsággal töltjük az alkalmakat.


Jó hálaadással visszagondolni a kezdetre, amikor ezzel az Igével indult útjára az újraéledő Női kör (Fasori Harangszó 2007. december, 6. oldal): „ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.” (Tit 2,3–5).

Várunk minden nőtestvért, aki szeretne Jézussal találkozni, szavát alaposabban megismerni és a saját életében gyakorlattá tenni! „Jöjjetek énhozzám mindnyájan” – mondja Jézus.
 
Különösen hasznosnak találtuk A nő a Biblia tükrében (Gene és Eleine A. Getz, KIA, 2014) című könyvet a csoportos feldolgozás szempontjából, tekintettel arra, hogy a fejezetek végén feltett elgondolkodtató kérdések és az életből kiragadott példák bemutatása bennünket is arra indíthatnak, hogy bátran osszuk meg egymással a hitbeli és igeértés szempontjából építő megtapasztalásainkat testvéri környezetben, kis csoportokban. Elmúlt alkalmaink során a könyv fejezeteit vettük sorra.

A 2018–2019. évi női kör alkalmain megismerjük, milyen harcokon, nehézségeken át növekedhet a hitünk, ha ragaszkodunk Istenhez, és vele járunk. A megszentelődés útja rögös, de örömteli, ha bízunk az Ő formáló hatalmában.
Gyere Te is velünk, hogy formálódhass, fejlődhess „a tökéletlen fejlődés útján”!
Mindenkit várunk: azokat is, akik évek óta tagjai körünknek, és azokat is, akik csak kíváncsiak, milyen egy ilyen alkalom.
Októbertől júniusig minden hónap második szombatján (dolgozós szombatokon is) 16 órakor kezdjük az alkalmat a torony földszinti termében: közös éneklés, igetanulmányozás, személyes élmények, harcok megosztásának lehetősége, imaközösség, elsősorban családtagjainkért.
Témák:
2018. október 13. Meghívás a tökéletlen fejlődésre – Józsué 6
2018. november 10. Mikor törhetnek rám az indulataim? – 1Sámuel 26
2018. december 8. A „szelíd” ember indulatai – Lukács 15,25–30
2019. január 12. Kell egy eljárási szabályzat – 2Krónika 20
2019. február 9. Látótértágítás – Az apostolok cselekedetei 16
2019. március 9. Ha üres a lélek… – Jakab 1,15; Galata 6,9–10
2019. április 13. Negatív belső monológ – Filippi 4,6–9; Zsoltárok 126,2–3
2019. május 11. Ideje, hogy a lelkem kifújja magát – Ézsaiás 58,13–14; 1 Királyok 19
2018. június 8. Nem mindenestől rossz – Galata 5
 
Éves közös, gyülekezeti alkalmaink közé tartozik az őszi női csendesnap, melyre valemennyi nőtestvérünket minden korosztályból szeretettel invitálunk.
A 2015. évi női csendesnapról ITT olvashatnak.