Kecskés D. Balázs
pótpresbiter
1993-ban születtem. Habár a szüleim révén családomban jelen volt a hit, az evangélium üzenete az egyetemi éveim elején ragadott meg. Megtérésemben nagy szerepe volt a feleségemnek, a fasori templomba is ő hívott el. A Kereszt-kérdések tanfolyamon – amelyen kétszer is részt vettem – vált számomra személyessé Krisztus hívása, 2015-ben konfirmáltam.
Kiskorom óta zenével foglalkozom: tanultam furulyázni, hegedülni, klarinétozni, zongorázni. Végül ez utóbbi lett a fő hangszerem. Zeneszerzőként dolgozom, valamint a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékén tanítok. Alkotóművészként is aktívan foglalkozom a hit kérdéseivel, gyakran zenésítek meg szakrális szövegeket. Rendkívül érdekel az egyházzene, fontosnak tartom, hogy szülessenek olyan új művek, amelyek templomi kórusok által is előadhatók.
A könyvektől a hit dolgában is sokat kaptam, ezért nagyon hálás vagyok, hogy az Iratterjesztésben szolgálhatok. Julcsi, a feleségem az énekkari szolgálatot vezeti. Két kislányunk van, Hanna és Tirza. Szabadidőmben szívesen foglalkozom teológiával, apologetikával, filozófiával, irodalommal.