Felhívás céladakozásra
Elődeink nem tettek mást: Istentől indítva a lelküket, a szívüket adták bele az építkezésbe, a szívüket adták bele, és így teljesen a magukénak is érezték. Nekünk is ezt kell tennünk!
Felhívás komoly és nemes nagyobb céladakozásra a templomfelújítás támogatásához

Szeretett Gyülekezet! Kedves Fasori Testvérek!
 
Bizonyára sok fasori testvér tudja, hogy 110 éve épült fel gyönyörű templomunk, és azt is tudja, hogy az akkori gyülekezet igen jelentős adománnyal járult hozzá az építkezés megkezdéséhez. 120 éve, 1903 tavaszán jelentek meg az első gyűjtőívek a templomépítés támogatására. 1907-ben már mintegy nyolcvanezer korona állt rendelkezésre. 1908-ban pedig alistáli Laky Adolf háromszázezer koronás adománya lendítette tovább a megvalósuláshoz a templomépítés ügyét. De a gyülekezeti adakozás nagyon jelentős volt. Milyen hatalmasan cselekedett az Úr!
Elődeink nem tettek mást: Istentől indítva a lelküket, a szívüket adták bele az építkezésbe, a szívüket adták bele, és így teljesen a magukénak is érezték. Nekünk is ezt kell tennünk!
A presbitérium egyhangú döntése nyomán mi, az utódok, 120 évvel később, valóban ugyanezt szeretnénk tenni, a szívünket adni az építkezésbe. Kaptunk egy komoly állami segítséget a felújításhoz, amiért hálásak vagyunk, és ami még nem tudjuk, hogy mire lesz elegendő, de ez nem most a legfontosabb. A lényeg az, hogy nem szeretnénk elfogadni ezt az Úrtól kapott adományt úgy, hogy mi nem mozdulunk meg, mi csak tárt karokkal elfogadunk, kapunk, és nem adunk, hanem szeretnénk hálából adni, hozzájárulni az építkezéshez, hozzátenni mi is a magunk részét, a magunk adományát, a szívünket, lelkünket.
A presbitérium nagy vállalást tett. A 2023-as költségvetésben vállaltuk, hogy 2x 10 millió Ft-ot gyűjtünk össze céladományként, 10 millió Ft-ot az Úr asztala felújítására, másik 10 millió Ft-ot pedig a templomtér teljes audiovizuális technikai felújítására. Vagyis 20 milliós gyülekezeti adománnyal szeretnénk meghálálni az Úrnak, hogy építkezhetünk, hozzájárulni az építkezéshez, a szívünket adni hozzá, egyen-egyenként, mindannyian. Régen téglajegy vásárlásnak hívták az ilyen kezdeményezést.
Mit jelent ez? Számoljunk kicsit. Egyháztagjaink névsora hivatalosan 615 főből áll. Osszuk el a 20 milliót 615-el! Ez a vállalás azt jelenti, hogy fejenként átlagosan 32.500 Ft-ot kellene ebben az évben erre a célra befizetni. (Természetesen az egyházfenntartói járulékon és a perselypénzen felül!) 32.500 Ft-ot, vagy ha külön veszem az Úr asztalára és az audiovizuális technikára szóló adakozást, akkor 16.200-16.200 Ft-ot. Ennyit az évben, s ha a 32.500 Ft-ot lebontjuk heti adományra, az heti 625 Ft, vagyis naponta 90 Ft-ot kell félretenni, így is össze lehet gyűjteni az adományt – ugye, nem is olyan sok? Persze már 4 hét el is telt, és azt is tovább lehet gondolni, hogy bizonyára nem fog mind a 615 egyháztag egyformán adakozni. Bizonyára lesz, aki kimarad, és lesz, akit Isten arra indít, aki megteheti, hogy több ember helyett is adakozni fog. De arról szól a vállalásunk, hogy próbáljuk meg mindannyian! A cél tehát 2X10 millió Ft. Adjuk bele a szívünket a felújításba! (Beszéltünk arról a presbitériumban, jó lenne, mondjuk, az Úr asztala képét felosztani 615 részre, mint egy nagy puzzle, és akkor folyamatában lehetne követni valahol a támogatást, hány puzzle darab került már adományokból a helyére.)
Szeretném még elmondani, hogy az Úr asztala felújítására már adakozott a gyülekezet, kb. másfél millió Ft-ot, vagyis erre a célra már csak 8,5 milliót kell összegyűjtenünk. Templomfelújításra is adakoztunk, általánosan, vagyis a másik 10 millióból is van már félmillió Ft. Vállalásunkról, az adakozás menetéről év közben többször is szeretnénk hírt adni.
Szeretett Gyülekezet, kedves Testvérek!
Imádkozzunk érte, hogy Isten indítson minket ennek a nagy vállalásnak, programnak a teljesítésére. Adjunk hálát így is, ilyen formában is a 20 millió Ft összegyűjtésével! Milyen jó érzés lesz! Adjuk oda a szívünket a felújításhoz az Úrtól kapott nagy támogatás mellé, hogy minél jobban a magunkénak is érezhessük ezt a csodálatos lelki otthont, szeretett templomunkat.
2023. január 29.
A presbitérium nevében: Devich Márton főgondnok