Dr. Pólos Miklós
pótpresbiter
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Fasori Gyülekezetben pótpresbiteri jelölést kaptam. Apai nagyapám presbiter volt a feledi református gyülekezetben a Felvidéken.
1980-ban születtem, Budapesten. Szüleim, akik mindketten vallásos, református családból származnak, fontosnak tartották, hogy engem is református szellemben neveljenek fel. 1981-ben a Fasori Gyülekezetben kereszteltek meg. Isten kegyelméből 1994-ben konfirmálhattam ugyanitt. Gimnáziumi tanulmányaimat a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban végzetem, nyaranta több alkalommal részt vettem a Református Kántorképző Tanfolyam kurzusain. Gimnáziumi tanulmányaim után 2005-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2009 óta dolgozom szívsebészként a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinikáján.
Orvosként Isten gondviselő és gyógyító szeretetét nap mint nap megtapasztalom munkám során. Hiszem, hogy a betegeket Ő gyógyítja, mi porszemekként veszünk részt az Ő csodálatos munkájában.
Isten kegyelméből 2020-ban házasodtam meg, feleségem Dr. Pólos-Merkel Eperke Dóra szintén orvosi hivatást gyakorol. Gyermekünket Teodórát is a Fasorban keresztelték meg 2021-ben. Mindketten fontosnak tartjuk, hogy gyermekünket is református hitre neveljük.
Szeretnénk a Gyülekezet életében aktívan jelen lenni, bízunk abban, hogy ezt tudjuk hivatásunkkal párhuzamosan, hittel és felelőséggel együtt végezni.
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16)