Könyvajánló – Élethelyzetek:
Csalódás Istenben (Philip Yancey, KIA, 2007)
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
(Zsid 11,1)

Először azt akartam írni, hogy a cím egy kicsit megtévesztő, mert természetesen Istenben nem lehet csalódnunk, inkább csak abban a képben, amit magunkban Őróla alkotunk. Aztán rájöttem, hogy nem mindenki tud (még/már?) így gondolkodni – még hívő körökben sem. Egyébként sem ilyen fekete-fehér ez a kérdés. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor megállapíthatjuk, hogy bizony nekünk is voltak az életünkben olyan helyzetek (nem is csak pillanatok, hanem napok, hetek, esetleg évek is), amikor nem értettük Istent, nem hallottuk a szavát, nem éreztük magunk mellett, és ezért valamifajta csalódást éreztünk, és esetleg mi magunk is feltettük magunkban a könyv alcímében szereplő kérdéseket.

Annak ellenére, hogy a könyvben ilyen nehéz élethelyzetek konkrét történetekkel is megjelennek, a könyv mégsem arra törekszik – mint ahogy Philip Yancey többi könyve sem –, hogy mindenki által használható válaszokat, módszereket adjon a nehéz helyzetek, személyes problémák kezelésére. Sokkal inkább kérdezni, gondolkodni hív, és egy másfajta látásra – nem a szemmel való, hanem a hitbeli látásra. Teszi mindezt abszolút bibliai alapon, de nem közelről szemlélve és elemezve a bibliai történeteket, hanem egy kicsit elemelkedve a konkrétumoktól, a 66 könyvet teljes összefüggéseiben szemlélve, és inkább Isten nagy, emberiségre vonatkozó tervének a megvalósulási folyamatára koncentrálva.

Engem hinni, remélni és Istenben jobban bízni tanított ez a könyv. Nagyobb, mélyebb és teljesebb Isten-ismeretre. Ezért szívből ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki szintén ezekben akar növekedni. A problémáinknak ez a másfajta látásmódja nagyon is hozzájárul ahhoz, hogy a nehéz, kiélezett és reménytelen helyzeteinkben is egyre inkább tudjunk Isten mellett maradni, és így kevesebbet csalódni.
 
SGY
A könyv kapható az iratterjesztésben.