Verbunk
Éled a Hajnal – fasori cserkészcsapatunk újabb örömteli előrelépésekről számolhat be.
2018 decemberében a 270. Hajnal Cserkészcsapat a 16. Martin György Cserkészcsapattal szoros együttműködésbe kezdett. Célunk az volt, hogy a két csapat cserkészei jobban megismerjék egymást, valamint hogy a Julianna általános iskolában egy nagy volumenű toborzás keretein belül a református gyülekezeti csapatot feltöltsük. Mivel a két csapat egymástól mindössze néhány ház távolságra működik, kézenfekvő volt őket megkeresni a közös folytatás céljából.
A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium csapata igen nagy múlttal rendelkezik, van tapasztalatuk a gyerekek bevonzásában. Segítségükkel a toborzás decemberben és januárban zajlott, meglátogattuk a Julianna iskola 3., 4. és 5. osztályosait, és az osztályok szülői értekezletein is jártak a két csapat képviselői immáron közösen. A toborzás olyan eredményes volt, hogy sikerült feltölteni a hiányzó évfolyamokat.
Toborzás a Julianna iskolában

További örvendetes hír a csapat életében, hogy idén februárban Kis Csaba gyülekezeti presbiter, a Julianna iskola munkatársa és Németh Kristóf őrsvezető segédtiszti képesítést szerzett és fogadalmat tett. Így csapatunkban Kun Rebeka rajparancsnokkal együtt már három aktív segédtiszt munkálkodik. Csaba az iskolával és a gyülekezettel kapcsolatos feladatok felelőse, míg Kristóf az őrsén kívül az operatív feladatokért, az evangélikus csapattal közös együttműködésért és az évközi cserkészmunkával kapcsolatos feladatokért felel.
Frissen avatott segédtisztek, köztük Csaba és Kristóf

A következő csapateseményünk az április 12–14. közötti tavaszi portya, ahova minden érdeklődő gyermeket örömmel várunk – újoncokat is!
Az érdeklődők Kun Rebeka csapatparancsnokhoz fordulhatnak e-mailben: 

Továbbra is szeretettel várjuk 2. osztályos kortól a gyülekezeti és juliannás gyerekeket cserkészfoglalkozásainkra!
A 2., 3. és 4. osztályosoknak két őrsi időpont is van: szerdán 15.30-tól 16.30-ig, illetve pénteken 15.30–16.30 között.
Az 5. osztályos fiúknak kedden 15.45-től 16.45-ig,
az 5.-es lányoknak
szintén kedden 15.30–16.30 között tartjuk az őrsi foglalkozásokat.
5. osztály fölött is bárki jelentkezhet, sose késő elkezdeni!
 

Kun Rebeka rajparancsnok

és Németh Kristóf segédtiszt