Női kör – bibliaóra
Minden hónap 2. szombatján 16-tól 18 óráig a torony alatti Kovács Emil teremben. Szeretettel várunk minden nőtestvért!
Mai sodró világunkban is különösen fontos, hogy megértsük a Biblia tanítását az életünkre nézve. Ezeken az alkalmakon a nők feladatainak, elhívásának, jellemző élethelyzeteinek és kihívásainak megismerésére és Isten rájuk vonatkozó iránymutatására nyílik lehetőség.
Énekléssel, igeolvasással, feldolgozó kérdések segítségével történő kiscsoportos igetanulmányozással, rövid bizonyságtétellel és közös imádsággal töltjük az alkalmakat.


Jó hálaadással visszagondolni a kezdetre, amikor ezzel az Igével indult útjára az újraéledő Női kör (Fasori Harangszó 2007. december, 6. oldal): „ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.” (Tit 2,3–5).

Várunk minden nőtestvért, aki szeretne Jézussal találkozni, szavát alaposabban megismerni és a saját életében gyakorlattá tenni! „Jöjjetek énhozzám mindnyájan” – mondja Jézus.
 
„Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével.” (Zst. 32,7)
 
A 2019 – 20- as évben a női körön Nancy Leigh DeMoss Séta Istennel c könyve alapján a Zsoltárok könyvét tanulmányozzuk.
A zsoltárok az öröm és a bánat dalai, őszintén feltárulnak bennük az író érzelmei.
Reménység szerint a mi érzelmeinket is megmozgatják majd, s általuk örömre szomorodhatunk meg.
Októbertől júniusig minden hónap második szombatján  találkozunk a torony alatti teremben.
16:00 – 18:00 között vagyunk közösségben Istennel és egymással: éneklünk, Bibliát tanulmányozunk, imádkozunk.

Témák:
2019. október 12. „Boldog ember az…” (I.Zsoltár)
2019. november 9. „Az igazak öröklik a földet” (XIX.Zsoltár)
2019. december 14. „De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.”(LXXIII.Zsoltár)
2020. január 11. „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (XC.Zsoltár)
2020. február 8. „Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.” (XVI. Zsoltár)
2020. március 14. „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” (37.Zsoltár)
2020. április 11. „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (23.Zsoltár)
2020. május 9. „Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?„ (27.Zsoltár)
2020. június 13. „ Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (46.Zsoltár)
 
Éves közös, gyülekezeti alkalmaink közé tartozik az őszi női csendesnap, melyre valemennyi nőtestvérünket minden korosztályból szeretettel invitálunk.