Dátum Cím Textus Igehirdető Média
2005.01.09 Az apostoli hitvallás - bevezető (Hiszekegy/I.) Róm 10,9-10 Végh Tamás
2005.01.16 Hiszek... (Hiszekegy/II.) Zsid. 11,1 Végh Tamás
2005.01.30 A Szentháromságról (Hiszekegy/III.) Jn 14,16 Végh Tamás
2005.02.13 A mindenható Atya (Hiszekegy/IV.) Róm 8,15-17 Végh Tamás
2005.02.20 "...mennynek és földnek teremtőjében..." (Hiszekegy/V.) Jel 4,11 Pataki András
2005.02.27 "Hiszek Jézus Krisztusban!" (Hiszekegy/VI.) Mt 16,13-17 Végh Tamás
2005.03.13 "Hiszek Isten egyszülött Fiában (Hiszekegy/VII.)" 1 Jn 4,9 Végh Tamás
2005.04.03 Az én Uram (Hiszekegy/VIII.) Jn 20,24-28 Pataki András
2005.04.10 "Fogantatott Szentlélektől, született Szüz Máriától" (Hiszekegy/IX.) Lk 1,26-38 Végh Tamás
2005.04.17 "...szenvedett Pontius Pilatus alatt..." (Hiszekegy/X.) 1 Jn 2,2 Végh Tamás
2005.04.24 Megmentett a törvény átkától (Hiszekegy/XI.) Róm 8,1-11 Végh Tamás
2005.05.22 Feltámadott a harmadik napon (Hiszekegy/XII.) I Kor 15,3-4 Végh Tamás
2005.06.05 ...felment a mennyekbe... (Hiszekegy/XIII.) Lk.24,50-52 Végh Tamás
2005.06.12 Jézus újra eljön! (Hiszekegy/XIV) 2 Thessz 1,3-10 Pataki András
2006.01.15 "Hiszek Szentlélekben" - 1 (Hiszekegy/XV) ApCsel 2,4 Végh Tamás
2006.01.29 "Hiszek Szentlélekben" - 2 (Hiszekegy/XVI) ApCsel 8,26-40 Végh Tamás
2006.02.05 Krisztus evangéliumának egyháza (Hiszekegy/XVII) Mt 16,13-18 Pataki András
2006.02.12 Isten családja (Hiszekegy/XVIII) 1 Ján 1,3 Végh Tamás
2006.02.19 Hiszem bűneinknek bocsánatát (Hiszekegy/XIX) Mt 18,27 Lőrinczi Hunor
2006.02.26 "Hiszem testünk feltámadását..." (Hiszekegy/XX) I Kor 15,19-20 Végh Tamás
2006.03.05 Hiszem az örök életet (Hiszekegy/XXI) Jn 11,21-27 Végh Tamás