Pünkösdi istentiszteletek
„Jövel, Szentlélek Úristen...”

Május 20-án, pünkösdvasárnapon templomunkban 8, 10 és 17 órakor,

21-e, pünkösdhétfőn 10 órakor úrvacsorás istentisztelettel várjuk az ünneplő gyülekezetet.