Diakónia

A diakónia görög eredetű szó, jelentése: szolgálat. Ma a Magyarországi Református Egyház a diakónia alatt a Krisztus egyházának az ember testi szenvedéseinek enyhítésére, az elesettek segítésére irányuló, szolgáló magatartást, igyekezetet érti.

Gyülekezetünk a 2015. évtől kiemelt figyelmet szentel ennek a szolgálati területnek. Céljaink között van az idős, segítségre szoruló testvérek felkarolása, a szükségben lévők terheinek felismerése, enyhítése.
 
A diakóniai szolgálat alapja az igei elhívás:
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám... Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–36; 40)
„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” ( Jak 4,17)
 
Elsődleges célkitűzéseink:
– a gyülekezet rászorulóinak felkutatása,
– az örömhír, evangélium továbbítása,
– személyes kapcsolattartás, közösségi integráció és
– valós szükségben segítség nyújtása.

A diakóniai tevékenység az alábbiak szerint működik a gyülekezetben:
– intézmények segítése,
– kerületi öregotthonok látogatása (Színészotthon, Dózsa György úti két idősek otthona, Peterdy és Rózsa utcai idősek otthona),
– egyéni segítségnyújtás,
– özvegyek, idősek, betegek látogatása,
– betegek, mozgássérültek autóval történő szállítása az istentiszteletre,
– kórházi beteglátogatás és
– betegek, idősek rendszeres vagy alkalomszerű segítése: ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, gyülekezeti alkalmakra kísérés, közös séta.
A látogatások során elsősorban igeolvasás, imádkozás, beszélgetés (szükség esetén lelkigondozó vagy lelkész bevonásával) a feladatunk.

Egyéb segélyakciók:
– idősek szeretetvendégsége (minden évben karácsony előtt),
– eseti segélyek,
– gyülekezeti nyilvántartás alapján a 70 éven felülieket igyekszünk megkeresni (telefonon vagy személyesen), szükségeiket felmérni,
– tartósabb gondozás esetén felvesszük a kapcsolatot a Schweitzer-otthon otthonápolási szolgálatával, valamint a kerületi gondozási központokkal (napi rendszeres meleg étkezés házhoz szállítása, gyógytornász biztosítása, fürdetésben segítség nyújtása stb.).

Szolgálótársaink:
Élen járó, szolgálói példaképünk elsősorban Jézus Krisztus.
A diakóniai szolgálat működése egy mára 14 fős csapat munkájának eredménye. Ebbe kapcsolódott be Fehér Marianna, a gyülekezet részmunkaidős, főállású diakónusa. Azonban nem működhetne ez a munka sem a gyülekezet támogatása és a többi csoport közreműködése nélkül. Így fonódik egybe tevékenységünk az autós és a körzetgazda-szolgálattal is.
Mindezek ellenére is „az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Mt 9,37) – mai világunkban mindig elkel újabb segítő kéz. Csoportunk havonta tart rendszeres megbeszélést, erre szeretettel várunk minden testvért, akit Isten elhívott a szolgálatra.
Szolgálatunkért Istené a dicsőség!

Alkalmi vagy rendszeres segítőnek jelentkezni lehet a szolgálat vezetőjénél, Pálinkás Gyuláné testvérünknél.
A diakónia szolgálati ág tájékoztató füzete ITT elérhető.