Ajándékok - Konfirmációi köszöntő
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, se fénynek és árnyéknak változása.” (Jak 1,17)
Ajándékok - Konfirmációi köszöntő
Szeretett Fasori Gyülekezet! Kedves Konfirmandusok!

A konfirmáció mindig az egyik legkedvesebb, legszívmelengetőbb ünnepünk. A szülőknek, a gyülekezetnek, bevalljuk, kicsit sírós alkalom, igen, megható. Sokan elérzékenyülve, könnyek között éljük át, hogy Isten felnőttek életében fordulatot hozott, hogy idáig eljuttatta gyermekeinket, s lám, milyen nagyok, majdnem kész hölgyek, kész legények, szépek és komolyak, és a lényeg: a szívük, az életük az Úré. S egy kicsit mindig magunkra is gondolunk, idősebbek, tükröt tartva magunk elé: bár tudnánk olyan tiszta szívűek lenni, mint ők!
A hitvallóknak, a fiataloknak pedig a konfirmáció egy kis izgalom, megmérettetés, kis elfogódottság, „befeszülés”. Kiállni a gyülekezet elé és bizonyságot tenni, nem könnyű. És ők is érzik, hogy itt valami nagy csoda, különleges dolog történik velük, valami nagy lépést tettek meg a hitük megvallásával, hitben felnőtté váltak, hitükben „leérettségiztek”, s talán valami új kezdődik el az életükben. Lehet, hogy sokuk úgy érzi, hogy soha nem volt még ilyen közel Istenhez.
Minden konfirmáció tulajdonképpen egy gyülekezeti reformáció, egy gyülekezeti újjászületésnap.
Kedves Konfirmandusok! Újjászületésnapon, születésnapon ajándékot illik adnunk, ajándékot szoktatok kapni, ez így is van rendjén, s így van most is. Kapjátok a családotok, ismerőseitek, barátaitok, a tárt karokkal váró fasori ifjúság és az egész fasori gyülekezet figyelmét, szeretetét, ebben a gyönyörű templomban, esetleg apró emlék-ajándékokat, Bibliát, jókívánságokat, Igéket, imákat, áldásokat, amelyek akár egy életen át végig kísérhetnek Titeket. De leginkább kapjátok Jézus Krisztus végtelen szeretetét, aki ezekben a pillanatokban is átölel benneteket.
Ám én azt mondom, hogy a konfirmáció is olyan alkalom, amikor leginkább a gyülekezet kap, azaz Ti adtok ajándékot – nekünk, felnőtteknek. Istentől kapott drága, tökéletes ajándékok vagytok mindannyian szüleiteknek és a Fasornak is. Ajándék számunkra a sok-sok év, ahogy láttunk Titeket itt felnőni, totyogni, aztán szaladgálni, később sokakat közületek már szolgálni is itt közöttünk. Ajándék mindaz, amit tőletek tanulhattunk, a hűségetek, kitartásotok, lendületetek, őszinte hitetek. Ajándék a kedvességetek, a mosolyotok, a csillogó szemetek, a vidámságotok. Áldás a tisztaszívűségetek, a nyitottságotok, az érdeklődésetek, a sok talentum, amit hordoztok. Ajándék a felnőtt konfirmálók elköteleződése. Ajándék a közösségetek ereje, és az üzenet, amit együtt ti képviseltek, a látható, élő reménység, hogy van jövő, hogy az Úr építi gyülekezetünket, hogy a hit tovább él nemzedékről nemzedékre, hogy érdemes az Urat szolgálni és végezni a missziót. Végtére is ezért vagyunk itt a templomban most is, ezen a gyönyörű ünnepen, Krisztus kegyelmében és szeretetében.
Kedves fiatalok, kedves, drága fasori ajándékaink! „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, se fénynek és árnyéknak változása.” (Jak 1,17). A presbitérium, az egész gyülekezet nevében áldást kívánok életetekre, családjaitok életére, és azt kívánom, hogy Ti is kapjatok majd felnőttként sokszor olyan nagy ajándékot, ilyen ajándékot, mint amit mi kaptunk most Bennetek! Isten áldjon Titeket!
Fasor, 2022. május 29., Devich Márton főgondnok