Gyermekmissziói munkacsoport
Az iskoláskorú gyermekek közötti misszió fő küldetése, hogy a gyermekek számára – saját korosztályuknak megfelelő módon, szinten –  átadjuk Isten üzenetét, evangéliumát.
Ezt tesszük minden vasárnap a gyermek-istentiszteleteken és az évenkénti gyermekevangelizációs hét során. Ez azt is jelenti, hogy lehetővé tesszük a szülők számára, hogy ők is hallhassák Isten üzenetét – nyugodtan, az Igére figyelve, mert tudhatják, hogy gyermekeik jó helyen vannak, jól érzik magukat.
 
Ezeken felül gyermekdélutánokat, nyári táborokat szervezünk nekik; közösen tartjuk ünnepeinket, illetve a gyülekezet lelki sorozathetein gyermekmegőrzést biztosítunk számukra.
 
Mindezt a kisebb korú gyermekek között szolgálókkal közösen, hiszen az iskolások közötti szolgálatunk egy nagy egész – a teljes gyermekmisszió – része. 
 
A gyerekek között Istentől elhívott pedagógusok, szülők, lelkes ifjak szolgálnak; feladatunk ellátását segítik zenész fiatalok és szolgálatkész apukák, presbiterek.
 
Szolgálatunk része a havi közös megbeszélés, illetve a korosztályonkénti csoportok külön-külön tartott megbeszélései. Missziói feladatainkat és a ránk bízott gyermekeket családjaikkal együtt imádságban visszük az Úr elé, és az Ő áldását tapasztaljuk az egyre nagyobb létszámú csoportjainkban.
 
Szeretnénk, hogy a konfirmációi fogadalomtételhez a gyerekeknek jó bibliaismereti és hitbeli alapot tudjunk adni. Ezért (is) célunk, hogy a hittanórákkal összhangban minél több bibliai történetet ismerjenek meg a gyerekek, és élményszerűen értsék meg azoknak számukra is megfogalmazható, megélhető üzenetét; hogy találkozhassanak az élő Istennel, Jézusban megmutatott szeretetével. A megtanított bibliai Igékkel, a rendszeres zsoltár- és dicsérettanulással is szeretnénk segíteni őket a hitre jutásban és hitük növekedésében, hogy saját döntésük alapján, újjászületett gyermekekként egyre szorosabb kapcsolatuk lehessen Istennel.

Bővebb információ a szolgálatról:
Demeterné Harmathy Zsófia