Gyülekezeti imaközösség
2020.02.08.08.30.
Jézus Számodra is odakészített egy széket, Téged is vár. Ő is ott lesz közöttünk!

Hozhatjuk az imatémákat egymásért, a gyülekezetünkért, egyházunkért, nemzetünkért, szolgálatokért, kollégiumunkért, áldásért, fejezzük ki hálánkat ajándékainkért. Bőven van miért imádkoznunk közösen, könyörögjünk együtt súlyos betegségben szenvedő testvéreinkért, időseinkért!

A nagy, magyar református prédikátornak, Szikszai Györgynek, akinek híres munkája, a Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén ember különböző állapotai és szükségei szerint a velük élni akarók lelki hasznára című könyve 1786-ban született meg, az ő szavaival, és Reményik Sándor gyönyörű, Valaki értem imádkozott című versével hívogatunk mindenkit a vasárnapi gyülekezeti imaközösségre, reggel fél 9-re a Szabó Imre terembe.

Szikszai György néhány gondolata:
„Az imádkozás a legelső feladatod keresztyén ember, mert anélkül egyéb feladataidban el nem járhatsz. Azért nincsen egyetlen keresztyén feladat sem, amelyre több ok serkentene és kötelezne, mint az imádkozás.”
„Imádkozásra kötelez az Istentől való szoros függésed... Nála nélkül nem élhetsz, segítsége nélkül semmi jót nem cselekedhetsz. Vajon hát nem méltó, nem illő és szükséges-e, hogy imádkozásoddal dicsőítsd, hálaadásoddal magasztald és szüntelenül segítségül hívd?”
„Imádkozásra serkent annak gyönyörűséges volta. Mert az: Istenhez való közelítés, Istennel való társalkodás és beszélgetés...”
„Imádkozásra serkent annak meggondolása, hogy az imádkozásban való gyönyörködés és szorgalom nagy jele és gyümölcse az újjászületésnek és annak, hogy Isten Lelke a hívő ember szívében lakozik. Ellenben, mikor valakinek unalmas és kedve ellen való az, és vagy teljesen elmulasztja, vagy igen ritkán és immel-ámmal veszi elő: az igen rossz jel és kétségessé teszi az ember újjászületését.”
„Imádkozásra serkent az imádság csodálatos nagy hasznának és hathatós erejének meggondolása.”
„Imádkozz, hogy jól imádkozhass. Kérd az Istent, hogy Szentlelke által tegyen téged mindinkább alkalmassá ennek a szükséges nagy kötelességnek a gyakorlására, tegye azt neked egyre kedvesebbé és gyönyörűségesebbé, és az ahhoz illő szent indulatokat gerjessze és vigye egyre nagyobb tökéletességre benned.”


 
***
 
Reményik Sándor
Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.