Presbiterválasztás
2017.10.15.
„Példaképei a nyájnak” (1Pét 5,3) – Ismertető és a jelöltek bemutatkozói
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra,
amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek,
hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”
(ApCsel 20,28)  
 

Mint minden református gyülekezetben, idén ősszel a Fasorban is megújul a presbitérium: 24 presbitert, köztük főgondnokot, gondnokokat és legalább 6 pótpresbitert választanak a gyülekezeti tagok hat évre (2018–2024). A presbitérium a választói közgyűlés időpontját október 15-ben határozta meg.
E tisztségekre szeptember 5-ig bármely egyháztag jelölheti bármely, a 2017-es választói névjegyzékben szereplő gyülekezeti tagot írásban, a lelkészi hivatalban a Választási Bizottság részére címzett borítékban leadva.
A jelölteket a Választási Bizottság összesíti és felkéri, a jelöltlistát a presbitérium szeptember 14-i ülésén véglegesíti.
A Választási Bizottság tagjai: Somogyi Péter elnök-lelkész, Toperczer Ferencné, Voloncs Gáborné és Zsilavecz László.
A Bizottság elnöke: Zsilavecz László.
Érvényes az a szavazat, amely legfeljebb 24 jelöltre szól. A 24 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz presbiter vagy gondnok.

A presbiterválasztással kapcsolatos kellő és szükséges tájékoztatást az e célból közreadott tájékoztató füzetből kaphatunk, mely a lelkészi hivatalban kézbe vehető.
Döntésünkben segítségünkre lehet a templomunkban elhangzott igehirdetés is.
A jelenlegi presbitérium áttekinthető ITT.
A jelöltek bemutatkozói ITT olvashatók.