2015. október – Ifjúság hónapja
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak
„Ti vagytok a világ világossága…
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Máté 5,14–16)


2015 októberében, a februári diakóniai hónap után második szolgálati ágként az ifjúsági szolgálat került a fasori református gyülekezet homlokterébe. Sok áldást és lehetőséget tartogatott ez a hónap, s a szervezése során nehéz feladat volt jól beosztani, hogy mindenre jusson idő és alkalom, ami igazán fontos.
A hónap céljául egyrészt a fasori ifjúsági munka bemutatkozását, másrészt pedig az ifjúság külső és belső mobilizálását, azaz a fasori ifjúság megmozgatását és a 6–7. kerületi protestáns ifjúság megszólítását tűztük ki. Ennek megfelelően a gyülekezet felé és kifelé is nyitottunk a hónap során. Igyekeztünk bevonni a fiatalokat más, számukra még kevéssé ismert gyülekezeti szolgálatokba is, ennek egyik módja az úgynevezett ajtónálló szolgálat volt: minden vasárnap csatlakozott az ifikből egy-egy ember a gyülekezeti tagokat a bejáratoknál fogadó presbiterekhez.
Készítettünk egy szórólapot a gyülekezet ifjúsági csoportjairól, ezt már szeptember végén elkezdtük osztogatni, így próbáltuk megszólítani az ifjúsági csoportjainkba egyelőre még nem járó fiatalokat. Már ezeken a vasárnapokon (szeptember 27. és október 4.) „rólunk” szólt az igehirdetés: Isten ezer nemzedéken át, nemzedékről nemzedékre tartó szeretetéről, melynek valamennyien élő tanúi lehetünk.
Október 2-án imaestre invitáltuk a gyülekezet tagjait. Az imaest keretén belül szeretetvendégséggel, mécsestúrával, közös énekléssel, bizonyságtételekkel és imaközösséggel szolgált az ifjúság mindazok felé, akik az evangelizációs hét befejező alkalma után még ott maradtak a templomban.
A Fasori Zenés Esték októberi alkalma is az ifjúság hónapja jegyében zajlott: a Kisifibe járó Hetei-Bakó Teodóra és Szabó Ferenc János, magam adtunk hangversenyt a templomban. Mivel a koncerten elhangzott Goldmark Károly Sába királynője című operájának egy részlete, Édes Gábor, hatodéves teológus testvérünk a bibliai történethez kapcsolódva hirdette Isten Igéjét.
Az ifjúsági csoportok és a gyülekezet szorosabb összekapcsolódásának előmozdítására részt vettünk az október 2. vasárnapján tartott gyülekezeti imaközösségen is.
A hónapot egy, a reformáció ünnepére meghirdetett ifjúsági sportnap zárta, melyre invitáltuk a 6. és 7. kerületi protestáns gyülekezetek ifjúságát is. A sportnap különleges hírverést kapott azáltal, hogy Édes Gábor hatodéves teológus testvérünk a facebookon „mémversenyt" hirdetett: ki tudja meglepőbb módon hirdetni a sportnapot. A versenyben számos ifis, de még Pataki András Dávid lelkipásztor testvérünk is részt vett egy-egy igen szellemes képpel.
Egyetértők

A hónap első három vasárnapjának istentiszteletein a három fasori ifjúsági közösség kiállt a gyülekezet elé, hogy jobban megmutassuk a Fasorban zajló ifjúsági munkát. Az első vasárnap a Fiatal felnőttek köre mutatkozott be az istentiszteleten énekekkel és tartalmas, személyes bizonyságtételekkel, s az aznapi liturgia szerinti Igét is az ifi egyik tagja olvasta fel.
A fiatal felnőttek templomi bizonyságtétele

A második vasárnap került sor a Kisifi bemutatkozására: kedvenc énekeikkel köszöntötték a gyülekezetet, továbbá Kufcsák Anna személyes bizonyságtétele élőben is elhangzott. A harmadik vasárnap a Nagyifi bemutatkozója már az istentisztelet előtt elkezdődött, az ifi tagjai gitáros énekekkel fogadták az érkező gyülekezeti tagokat a templom ajtajában. Az istentisztelet liturgiáján belül igeolvasással, zenés szolgálattal is jelen voltunk, emellett énekkel és Császár Péter személyes bizonyságtételével mutatkoztunk be a gyülekezetnek.
Ajtónálló szolgálat – Úr napi zenés fogadtatás
 
Mindhárom ifjúsági csoport megnyitotta egy-egy októberi alkalmát a teljes gyülekezet felé. Ezek a nyitott alkalmak sok meglepetést, de még több áldást tartogattak mind az ifisek, mind pedig a „vendégek” számára. Persze nem csak az ifisek szolgáltak a gyülekezet felé, a gyülekezet is megajándékozta az ifjúsági csoportokat. Szemmel látható változások történtek a Dobos Károly teremben, az ifjúság könyvtára végre kapott polcokat, s a hónap végére egy csocsóasztal is bekerült a terembe. Nagyon köszönjük a gyülekezet támogatását!
De még inkább köszönjük az imahátteret, amit az egész hónapban éreztünk. S így elmondhatjuk, hogy nemcsak a gyülekezettől kaptunk ajándékokat, de a legnagyobb ajándékot Istentől kaptuk: azt a sok áldást, amit megélhettünk októberben. S hisszük, hogy a gyülekezet is gazdagodhatott ebben a hónapban. Erről árulkodnak Devich Márton főgondnok testvérünk szavai, melyeket egyik levelében írt az ifjúságnak: „minden hónapnak ifjúság hónapjának kellene lennie... Ti vagytok a jövő, s ez örömmel tölt el! Köszönöm Istennek, hogy vagytok, és hogy Jézus arca sugárzik rólatok! Mindig maradjatok ilyennek – Krisztus arcúnak! Legyetek vidámak, tartsatok össze, szeressétek és segítsétek egymást, találjatok magatoknak szolgálatot, épüljetek be a fasori lelki házba minél jobban.”
Mit is mondhatnánk erre? Így legyen!
 
Szabó Ferenc János
(szolgáló, Nagyifi)

Az ifjúság hónapjáról további képek a Galériában.
A Kisifiről, a Nagyifiről és a Fiatal felnőttek köréről honlapunk állandó rovatából is tájékozódhat.

A tavalyi évtől kezdve félévente egy hónapon keresztül kiemelten egy-egy korosztályra irányítjuk a figyelmet:
2015 februárja a diakónia hónapja volt.
2016 áprilisa a gyermekek jegyében telt, híradás ITT.