Bizonyságtételek

Lux Ferenc

„Az Úr parancsa szerint indultak el Izráel fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort…” (4Mózes 9,18)
Börcsökné Lábas Hilda
 
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek.”  (János 20,29)
Demeterné Harmathy Zsófia
 
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek…”  (János 15,16)
Berzsák Zoltán
 
„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek...”  (1Thesszalonika 4,9)
Devich Márton
 
„Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik...”  (42. zsoltár)
Somogyiné Ficsor Krisztina
 
„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket...” (1Péter 2,9)
Járási Sándor
 
„...és egy emlékkönyv iraték Ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az Ő nevét.”  (Malakiás 3,16)
Bócz Etelka
 
„Boldog az, akit Te kiválasztasz és magadhoz fogadsz…” (Zsoltárok 65,5)
Gurzó József
 
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki...”  (János 15,16)
Pataki Dorottya
 
„...újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn... A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.”  (2Királyok 19,30–31)
Dr. Tolnay Lajos
 
„Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és a tetteket Ő méri le.” (1Sámuel 2,3)
Dr. Szabó Mihály
 
„Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem!"(Zsoltárok 43,3)
Nyikos László
 
„Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.” (Ézsaiás 49,15–16)
Szöllőssy Emőke
 
„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked..." (Apostolok cselekedetei 3,6)
Révay József

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve!” (Jób 1,21)